Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

  • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Ubezpieczenie AC w Link4

Ubezpieczenie Autocasco jest ubezpieczeniem chroniącym ubezpieczony pojazd, ubezpieczenie to pozwala uniknąć kosztów związanych z naprawą pojazdu gdy został on uszkodzony na przykład podczas burzy z silnym i porywistym wiatrem oraz wyładowaniami atmosferycznymi. Obecnie praktycznie każdy ubezpieczyciel oferuje swoim klientom ubezpieczenie Autocasco, w tym również Link4.

Przedmiot oraz zakres ubezpieczenia AC w towarzystwie ubezpieczeniowym Link4.

Przedmiotem ubezpieczenia autocasco w Link4 są pojazdy osobowe oraz pojazdy ciężarowo-osobowe. Aby pojazd mógł zostać objęty ochroną ubezpieczeniową musi być zarejestrowany w naszym kraju oraz posiadać ważne badania techniczne. Do przedmiotu ubezpieczenia AC w Link4 zalicza się również części i wyposażenie ubezpieczonego pojazdu (podstawowe i dodatkowe). Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego łączy się z koniecznością opłacenia dodatkowej składki, a urządzenia te muszą być zamontowane na stałe w ubezpieczonym pojeździe co oznacza, że do ich wymontowania konieczne było by użycie narzędzi.

Ubezpieczenie to chroni ubezpieczony pojazd przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w przypadku:

  • Zderzenia pojazdu określonego w umowie z innymi pojazdami poruszającymi się po drogach, zwierzętami, przedmiotami lub też ludźmi.
  • Zdarzeń spowodowanych przez osoby trzecie, których tożsamość nie jest możliwa do ustalenia.
  • Zdarzeń związanych z nagłym działaniem sił przyrody.
  • Zdarzeń powstałych w skutek działania ognia (pożar), wybuchu lub działania innego środka chemicznego lub termicznego z tym, że ich źródło musi pochodzić z zewnątrz pojazdu.
  • Zdarzeń, które bezpośrednio polegają na zatopieniu ubezpieczonego pojazdu.

W przypadku gdy ubezpieczony zdecyduje się na opłacenie dodatkowej składki otrzyma również ochronę ubezpieczeniową chroniąca pojazd od jego kradzieży. Opcja ta obejmuje również wyposażenie podstawowe, dodatkowe oraz części samego pojazdu.

Wyłączenia odpowiedzialności z ubezpieczenia AC w Link4.

Ubezpieczyciel Link4 stosuje w swoim ubezpieczeniu pewne wyłączenia odpowiedzialności, które są szczegółowo opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia AC. Jak każdy inny ubezpieczyciel Link4 stosuje wyłączenia odpowiedzialności dotyczące zdarzeń powstałych podczas prowadzenia pojazdu przez kierowcę pozostającego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Ubezpieczyciel nie będzie również odpowiadał za szkody powstałe w wyniku niedopatrzenia ubezpieczonego czy też umyślnego działania.

Ubezpieczyciel nie odpowiada również za kradzież ubezpieczonego pojazdu w przypadku gdy po opuszczeniu go ubezpieczony odpowiednio nie zabezpieczy pojazdu tak jak jest to przewidziane w konstrukcji pojazdu, a także przy pomocy dodatkowo zadeklarowanych urządzeń anty kradzieżowych.

Suma ubezpieczenia oraz składka ubezpieczenia AC w Link4.

Suma ubezpieczenia jest górną granicą pieniężną do której to Link4 odpowiada za powstałe szkody. Suma ubezpieczenie określa również wartość ubezpieczanego pojazdu wraz z wyposażeniem, które zostało objęte ochroną ubezpieczeniową. Wartość pojazdu można ustalić przy pomocy aktualnego wydania katalogu Info-Expert, który podaje wartości rynkowe pojazdów.

Składkę ubezpieczenia w Link4 możemy obliczyć samodzielnie korzystając ze specjalnego Kalkulatora AC. Do wyliczenia wysokości składki za ubezpieczenie naszego pojazdu potrzebne będą następujące informacje:

  • Dotyczące właściciela pojazdu (jego wiek, płeć, miejsce zamieszkania, okres posiadania prawa jazdy, a także historia wcześniejszych ubezpieczeń).
  • Dotyczące pojazdu, który ma zostać ubezpieczony ( przeznaczenie pojazdu, jego rodzaj, marka oraz model, wiek i stan techniczny, rodzaj wyposażenia podstawowego i dodatkowego, pochodzenia pojazdu, a także informacje dotyczące współwłaścicieli i osób, które będą korzystały z tego pojazdu.
  • Dotyczące wybranego wariantu ubezpieczenia AC w Link4.
  • Wartość pojazdu (suma ubezpieczenia) oraz aktualnie obowiązująca taryfa ubezpieczyciela.

W jaki sposób kupić ubezpieczenie OC w Link4?

Szczegółowych informacji możemy zaczerpnąć na stronie internetowej ubezpieczyciela autocasco na www.link4.pl. Na tej stronie znajdziemy również Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC w których to znajdziemy dokładnie informacje dotyczące tegoż ubezpieczenia, na przykład konkretnych zapisów dotyczących wyłączeń odpowiedzialności. Innym sposobem na kontakt z ubezpieczycielem jest czat online z konsultantem (dostępne na stronie internetowej), rozmowa telefoniczna z konsultantem (605 444 444 lub 801 444 444). Możemy również skontaktować się z konsultantem ubezpieczyciela wykorzystując internetowy komunikator Skype (darmowa metoda) lub osobiście stawić się w jednej z placówek ubezpieczyciela, adresy najbliższych placówek znajdziemy na stronie int


68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?