Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

 • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Ubezpieczenie AC w Ergo Hestia

Zepsuty samochód to często nieprzewidziane wydatki na które niestety nie każdy kierowca może sobie pozwolić. Zniszczenia przez osoby trzecia czy siły przyrody takie jak mocny grad nie są możliwe do przewidzenia. Nie posiadając ubezpieczenia AC niestety będziemy musieli wszelkie koszty związane z naprawą pokrywać z domowego budżetu, który nie zawsze może być na to przygotowany.

Przedmiot oraz zakres ubezpieczenia AC w Ergo Hestia.

Przedmiotem ubezpieczenie Autocasco w Ergo Hestia, zresztą jak w każdym innym towarzystwie jest wymieniony w umowie ubezpieczenia pojazd, jego części, wyposażenie podstawowe oraz opcjonalnie wyposażenie dodatkowe.

Zakres ubezpieczenia AC w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych jest podobny. W Ergo Hestia, zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • Zderzenie ubezpieczonego pojazdu z innym pojazdem uczestniczącym w ruchu.
 • Zderzenie ubezpieczonego pojazdu z rzeczami/elementami znajdującymi się poza pojazdem, mogą to być również ludzie i zwierzęta.
 • Uszkodzenia powstałe na skutek niepożądanego działania osób trzecich.
 • Uszkodzenia powstałe podczas działania sił przyrody (na przykład ogień, wiatr, deszcz, mróz itd.)
 • Uszkodzenia powstałe na skutek nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego na ubezpieczony pojazd z tym, że źródło czynnika nie może znajdować się wewnątrz ubezpieczonego pojazdu.

Ubezpieczenie to chroni ubezpieczony pojazd na terenie naszego kraju jak również na terenie całej Europy pod względem geograficznym, a także na terenie państw takich jak Algieria, Maroko, Izrael, Iran czy Tunezja. W krajach byłego Związku Radzieckiego (Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia) pojazd jest ubezpieczony tylko i wyłącznie od zderzeń z innymi pojazdami, przedmiotami, osobami lub zwierzętami.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ergo Hestia nie odpowiada za szkody spowodowane znacznym zaniedbaniem ubezpieczonego jak również osób, które wraz z ubezpieczonym pozostają w jednym gospodarstwie domowym, czyli mają dostęp do ubezpieczonego pojazdu. Szkody spowodowane umyślnie przez ubezpieczonego również nie będą brane pod uwagę. Oczywiste jest też, że szkody spowodowane w momencie kiedy kierowca pojazdu był pijany lub pozostawał pod wpływem innych środków odurzających nie będą brane pod uwagę jako zdarzenia chronione ubezpieczenie. Wyłączenia odpowiedzialności nie dotyczą tylko tych rzeczy, aby poznać wszystkie wyłączenia odpowiedzialności należy szczegółowo zapoznać się z działem Wyłączenia Odpowiedzialności w dokumencie zwanym Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC w Ergo Hestia. Dokument znajdziemy na stronie internetowej www.ergohestia.pl lub w siedzibie ubezpieczyciela.

Suma ubezpieczenia oraz sposób obliczania składki ubezpieczenia AC.

Suma ubezpieczenia jest sumą gwarancyjną, a jaśniej mówiąc granicą finansową do kwoty której ubezpieczyciel odpowiada za powstałe szkody. Suma ubezpieczenia AC jest równa wartości ubezpieczanego pojazdu ale ubezpieczony ma prawo samodzielnie ustalić wysokość sumy ubezpieczenia. Jeżeli chodzi o wyposażenie dodatkowe to suma ubezpieczenia odpowiada wartości tego wyposażenia adekwatnie pomniejszonego o procent zużycia. Suma ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego nie może przekroczyć dwudziestu procent całej sumy ubezpieczenia (nie więcej niż dwadzieścia tysięcy złotych). Wraz z każdorazowym wypłaceniem odszkodowania suma ubezpieczenia maleje o równowartość wypłacanego odszkodowania.

Składkę ubezpieczenia oblicza ubezpieczyciel na podstawie informacji jakie poda klient. Wysokość składki AC jest wyliczana indywidualnie dla każdego klienta. Informacje jakie potrzebuje ubezpieczyciel to między innymi:

 • Wartość rynkowa pojazdu (suma ubezpieczenia).
 • Rodzaj, marka, model oraz wiek pojazdu.
 • Strefa regionalna w jakiej mieszka właściciel pojazdu oraz zakres ubezpieczenia jaki został wybrany.
 • Wiek, zawód, płeć właściciela pojazdu oraz okres posiadania przez niego prawa jazdy.
 • Historia wcześniejszych ubezpieczeń.
 • Zniżki oraz zwyżki przysługujące klientowi.

Jak kupić ubezpieczenie samochodowe autocasco w Hestia?

Aby skontaktować się z ubezpieczycielem w celu uzyskania większej ilości informacji należy zadzwonić pod numer 0 801 107 107 lub 0(58)555 5 555 ewentualnie osobiście zgłosić się do siedziby firmy ubezpieczeniowej. Wszelkich informacji możemy szukać również na stronie internetowej ubezpieczyciela www.ergohestia.pl.


68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?