Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

 • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Ubezpieczenie AC w Concordia

Ubezpieczenie Autocasco jest niezwykle ważne dla osób spędzających w pojeździe długie godziny swojego życia, czy to w podróżach służbowych czy też prywatnych. Ubezpieczenie to chroni właściciela od ponoszenia kosztów chociażby za szkody wyrządzone przez zwierzęta czy też osoby których tożsamość jest niemożliwa do ustalenia.

Przedmiot, a także zakres ubezpieczenia AC w Concordia.

Przedmiotem ubezpieczenia Autocasco w Concordia jest przedstawiony w umowie ubezpieczenia pojazd oraz jego części, wyposażenie podstawowe, a także opcjonalnie wyposażenie dodatkowe. Pojazd powinien być zarejestrowany w naszym kraju, a także dopuszczony do ruchu po polskich drogach.

Podstawowymi założeniami tego ubezpieczenia jest ochrona przedmiotu umowy w zakresie:

 • Zderzeń ubezpieczonego pojazdu z innymi pojazdami poruszającymi się po drogach.
 • Zderzeń ubezpieczonego pojazdu ze zwierzętami, przedmiotami oraz ludźmi znajdującymi się poza wnętrzem pojazdu.
 • Zdarzeń, które spowodowały zniszczenia, a bezpośrednią przyczyną było działania osób trzecich.
 • Szkody spowodowane pożarami, wybuchami, zatopieniami lub działaniami podobnych sił przyrody.
 • Szkody spowodowane działaniem czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu.

Ubezpieczyciel umożliwia również ubezpieczenie pojazdu od kradzieży lecz wymaga to opłacenia dodatkowej składki oraz odpowiedniego przystosowania zabezpieczeń przeciw kradzieżowych według instrukcji przedstawionych przez ubezpieczyciela. Aby obniżyć koszta związane z kupnem ubezpieczenia, ubezpieczony ma prawo do wyłączenia z zakresu ubezpieczenia szkód, które nie przekraczają piętnastu procent sumy ubezpieczenia, wprowadzić tak zwany udział własny lub zdecydować się na kosztorysową metodą wyliczania odszkodowania, które mu się należy.

Terytorialny zakres ubezpieczenie AC w Concordia.

Ubezpieczenie AC w Concordia chroni swojego klienta praktycznie na terytorium każdego państwa europejskiego (należącego do Unii Europejskiej). Ubezpieczyciel nie odpowiada za kradzież ubezpieczonego pojazdu, zniszczenie przez osoby trzecie, siły przyrody, źródła termiczne lub chemiczne na terytorium krajów byłego ZSRR ( z wyłączeniem Litwy, Estonii i Łotwy).

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniu AC.

Ubezpieczyciel jasno i wyraźnie określa za jakie sytuacje nie będzie odpowiadał jeżeli dojdzie w momencie ich zaistnienia do szkody objętej ochroną ubezpieczenia. Concordia nie ubezpiecza:

 • Pojazdów składanych z części (składaki).
 • Pojazdów zwanych kabrioletami.
 • Pojazdów sprowadzonych z Ameryki Północnej.
 • Pojazdów, których okres eksploatacji przekracza dwanaście lat za wyjątkiem pojazdów wcześniej ubezpieczonych w Concordia oraz mających czyste konto historii ubezpieczenia.

Aby poznać konkretne wyłączenia odpowiedzialności odnoszące się do szkód i konkretnych sytuacji należy przejrzeć plik o nazwie OWU AC dostępny zarówno na stronie internetowej ubezpieczyciela jak i zapewne w jego placówce. Ogólne Warunki Ubezpieczenia konkretnie określają kiedy nie będzie przysługiwało nam odszkodowania z tytułu tego ubezpieczenia. Strona internetowa znajduje się pod adresem www.grupaconcordia.pl.

Suma oraz składka ubezpieczenia AC w Concordia.

Suma ubezpieczenia to suma, którą może określić sam ubezpieczony przy pomocy miesięcznika Info-Ekspert „Pojazdy samochodowe - wartości rynkowe" lub na podstawie katalogu Eurotax. Odliczenie podatku VAT od sumy ubezpieczenia jest dozwolone jedynie w przypadku ubezpieczania fabrycznie nowych pojazdów (nie później niż miesiąc po kupnie). Każde wypłacenie odszkodowania należnego ubezpieczonemu skutkuje tym, że suma ubezpieczenia zostaje zmniejszona o taką samą kwotę, jaka została wypłacona. W momencie gdy suma ubezpieczenia spadnie do zero umowa ubezpieczenia zostaje automatycznie rozwiązana.

Składka AC jest wyliczana za pomocą specjalnego kalkulatora, który sprawnie i szybko może przedstawić nam kwotę jaką będziemy musieli zapłacić za ubezpieczenie. Kalkulator AC to narzędzie do którego będzie trzeba podać między innymi następujące dane:

 • Dane dotyczące właściciela.
 • Dane dotyczące ubezpieczanego pojazdu (rodzaj, marka, model, przeznaczenie).
 • Ilość współwłaścicieli, osób które będą prowadziły pojazd (dane tak jak przy właścicielu).
 • Przysługujące zniżki oraz zwyżki.
 • Historia wcześniejszych ubezpieczeń.

W jaki sposób wykupić ubezpieczenie autocasco Concordia?

Więcej informacji dotyczących ubezpieczenia AC w Concordia znajdziemy na stronie internetowej ubezpieczyciela www.grupaconcordia.pl, a także kontaktując się pod numerem telefonu (61) 85 84 800.


68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?