Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

 • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Ubezpieczenie AC w TUW Pocztowe

Ubezpieczenie Autocasco ni jest ubezpieczeniem obowiązkowym, każdy może je wykupić lub też nie. Ubezpieczenie AC ochroni ubezpieczonego od ponoszenia kosztów napraw samochodu z powodu uszkodzenia na przykład przez osoby trzecie.

Przedmiot ubezpieczenia oraz jego zakres w Pocztowym TUW.

Przedmiotem ubezpieczenia autocasco w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych jest pojazd osobowy zarejestrowany w naszym kraju. Do przedmiotu ubezpieczenia możemy doliczyć także, podstawowe wyposażenie tego pojazdu, a także jego części. Pocztowe TUW zastrzega sobie, że nie będzie ubezpieczać pojazdów:

 • Które są składana poza fabrykami produkcyjnymi producentów pojazdów (czyli tak zwane składanki).
 • Która są eksploatowane dłużej niż trzynaście lat od daty swojej produkcji.
 • Których wartość rynkowa nie przekracza trzech tysięcy złotych.
 • Które są wykorzystywane do jazd próbnych oraz jazd mających na celu demonstrację możliwości pojazdu.
 • Używanych w konkursach, wyścigach i treningach do tych wyścigów.
 • Używanych jako rekwizyty w różnego rodzaju imprezach.

Ubezpieczyciel przy opłaceniu dodatkowej składki przez ubezpieczonego oferuje dodatkowo ubezpieczenie dodatkowego wyposażenia. Ubezpieczony będzie musiał podać, które wyposażenie dodatkowe chce ubezpieczyć, a także jaka jest wartość tego wyposażenia. Ubezpieczeniu podlegają również naklejki i napisy reklamowe umieszczone na samochodzie.

Umowa ubezpieczenia autocasco w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych może być zawarta zarówno na pełen zakres i ograniczony zakres ubezpieczenia. Ubezpieczenie Autocasco w wariancie ograniczonym obejmuje:

· Zderzenia ubezpieczonego pojazdu z innymi pojazdami korzystającymi z polskich dróg.

· Zderzenia ubezpieczonego pojazdu z przedmiotami, zwierzętami lub ludźmi znajdującymi się na zewnątrz pojazdu.

· Szkody powstałe na skutek nagłego działania czynnik termicznego lub chemicznego, który pochodzi zewnątrz ubezpieczonego pojazdu.

· Szkody powstałe na skutek działania osób trzecich, których tożsamość jest nieznana.

· Szkody powstałe w wyniku pożarów, zalań, zatopień, w wyniku zetknięcia z podłożem lub drzewami oraz w wyniku wybuchów.

· Szkody powstałe w wyniku nagłego działania siły przyrody, na przykład huragan, powodzie, uderzenia piorunów, osuwiska, lawiny czy też zapadanie się ziemi.

W przypadku gdy ubezpieczony zdecyduje się na wybranie pełnego wariantu ubezpieczenia wtedy Pocztowe TUW zobowiązuje się do pokrycia kosztów kradzieży pojazdu, wyposażenia lub szkód powstałych w wyniku, krótkotrwałego zaboru.

Ubezpieczenie to chroni klienta na terytorium naszego kraju oraz na terenie krajów europejskich. Zakres terytorialny ma pewne wyłączenie odpowiedzialności dotyczące Rosji, Białorusi , Ukrainy i Turcji. W tych krajach ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku pożarów, wybuchów, zalań, zatopień, kradzieży oraz działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz ubezpieczonego pojazdu.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jak każdy ubezpieczyciel na naszym rynku stosuje pewnego rodzaju wyłączenia odpowiedzialności. Do najbardziej stosowanych wyłączeń odpowiedzialności należą między innymi takie, które mówią, że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedopatrzenia lub umyślnego działania ubezpieczonego, a także w wyniku prowadzenia ubezpieczonego pojazdu przez kierowcę, który pozostawał pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego wpływającego na zdolność prowadzenia pojazdów.

Dokładny spis wszystkich wyłączeń odpowiedzialności znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Autocasco w Pocztowym TUW, które znajduje się na internetowej stronie ubezpieczyciela www.tuwpocztowe.pl, a także w placówkach ubezpieczeniowych.

Składka oraz suma ubezpieczenia AC w Pocztowym TUW.

Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco jest równa aktualnej wartości pojazdu ubezpieczonego. Jeżeli ubezpieczonemu przysługuje takie prawo to może odliczyć od sumy ubezpieczenia wartość VAT. Przy każdorazowym wypłaceniu odszkodowania z tytułu ubezpieczenia AC, suma ubezpieczenia będzie zmniejszana o wysokość wypłaconej kwoty. Ubezpieczony ma możliwość uzupełnienia sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie jeżeli w ciągu trzydziestu dni od otrzymania odszkodowania wpłaci dodatkową składkę. Suma ubezpieczenia dotyczące wyposażenia dodatkowego ubezpieczonego pojazdu nie może przekraczać dwudziestu procent całej sumy ubezpieczenia lub sześciu tysięcy złotych.

Składka ubezpieczenia autocasco jest obliczana przez ubezpieczyciela na podstawie podanych przez klienta informacji. Informacje te to między innymi:

 • Wysokość sumy ubezpieczenia na ubezpieczany pojazd.
 • Marka, model, rodzaj, typ oraz przeznaczenie ubezpieczanego pojazdu.
 • Informacje dotyczące właściciela (okres posiadanie prawa jazdy, wiek, płeć).
 • Wybrany zakres ubezpieczenia AC.
 • Strefa regionalna w której mieszka ubezpieczony.
 • Aktualna taryfa ustalana przez ubezpieczyciela w dniu zawierania umowy.

Składka może być opłacona jednorazowo lub w kilku ratach. Jeżeli chodzi o metody płatności składki to przede wszystkim należy wymienić płatność gotówką, przekazem pocztowym, przelewem bankowym oraz płatność kartą kredytową.

Jak można kupić ubezpieczenie AC Pocztowe TUW.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ubezpieczenia AC w Pocztowym TUW należy wejść na stronę internetową ubezpieczyciela gdzie na pewno znajdziemy większość interesujących nas informacji. Adres strony internetowej to www.tuwpocztowe.pl. Wszelkich informacji udzielą nam również pod numerem (22) 511 20 50, a także (22) 618 83 24. Możemy również osobiście stawić się w placówce ubezpieczyciela lub wysłać zapytanie mailem na adres poczta@tuwpocztowe.pl.


68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?