Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

  • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Ubezpieczenie AC w Warta

Ubezpieczenie AC w Warta jest jednym z ubezpieczeń tworzących kompletną ochronę ubezpieczeniową dla osób poruszających się samochodami. Ubezpieczenie AC nie jest obowiązkowe, chroni ubezpieczonego przede wszystkim przed ponoszeniem nieprzewidzianych kosztów związanych z uszkodzeniem lub kradzieżą pojazdu.

Przedmiot ubezpieczenia AC oraz jego zakres w Warta.

Przedmiotem ubezpieczenia Autocasco w Warta jest pojazd zarejestrowany w naszym kraju, a także dopuszczony do ruchu co jest potwierdzone odpowiednimi badaniami technicznymi ubezpieczanego pojazdu. Ubezpieczyciel obejmuje również ochroną ubezpieczeniową części pojazdu, wyposażenie podstawowe oraz jeżeli klient opłaci dodatkową składkę to także wyposażenie dodatkowe.

Ubezpieczenie Autocasco w Warta jest dostępne w trzech wariantach Mini, Standard oraz Komfort. Ogólnie rzecz ujmując ubezpieczenie AC może nas chronić od:

  • Zderzeń z innymi pojazdami co może wywołać zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu.
  • Zderzeń z przedmiotami, zwierzętami lub ludźmi znajdującymi się na zewnątrz pojazdu, w wyniku których dochodzi do działania siły mechanicznej wpływającej na ubezpieczony pojazd.
  • Szkód powstałych na skutek działania sił przyrody, takich jak silny wiatr, burze, opady atmosferyczne, pożary wybuchu, osuwiska czy zatopienia ubezpieczonego pojazdu.
  • Szkody powstałe w wyniku działania czynnika termicznego lub też czynnika chemicznego, który znacząco wpłyną na ubezpieczony pojazdy. Źródło takiego czynnik musi koniecznie znajdować się na zewnątrz pojazdu ubezpieczonego.
  • Ubezpieczenie to chroni także od szkód powstałych wewnątrz pojazdu, których skutkiem byłą konieczność przewiezienia osoby potrzebującej natychmiastowej pomocy medycznej.

Ubezpieczenie AC możemy rozszerzyć o różnego rodzaju dodatkowe aspekty takie jak chociażby zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia, utrzymanie przez trzy lata wartości samochodu na poziomie ceny z faktury kupna (tylko nowe samochody) i wiele innych. Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczyciel oferuje również ochronę ubezpieczeniową w zakresie kradzieży pojazdu, jego części lub jakiegokolwiek wyposażenia.

Warta zapewnia ochronę ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia AC na terytorium naszego kraju oraz krajów europejskich. Jeżeli wybierzemy najlepszy wariant ubezpieczenia AC to ubezpieczyciel będzie chronił nasz pojazd od kradzieży i szkód związanych z kradzieżą na terytorium krajów byłego ZSRR w ich europejskich częściach.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z ubezpieczenia AC w Warta.

Warta stosuje pewnego rodzaju wyłączenia odpowiedzialności, dzięki którym ma możliwość uniknięcia wypłacania odszkodowania za szkody, które są wynikiem nieodpowiedzialności ubezpieczonego. Podstawowe wyłączenie odpowiedzialności dotyczy szkód, które powstały podczas gdy kierowca ubezpieczonego pojazdu pozostawał pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego w tym również narkotyków. Ubezpieczyciel nie będzie również odpowiadał za wszelkie szkody, które powstały w wyniku nieodpowiedzialnego zachowania ubezpieczonego lub nadmiernego niedopatrzenia. Warta odmówi wypłacenia odszkodowania z tytułu ubezpieczenia autocasco jeżeli w trakcie postępowania wyniknie, że szkody zostały spowodowane umyślnie przez ubezpieczonego lub osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dokładne informacje dotyczące wszystkich wyłączeń odpowiedzialności znajdziemy na stronie internetowej ubezpieczyciela www.warta.pl. Znajduje się tam dokument nazywany Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Znajdziemy tam informacje nie tylko dotyczące wyłączeń ale również innych aspektów dotyczących tego ubezpieczenia.

Składka oraz suma ubezpieczenia AC w Warta.

Suma ubezpieczenia AC w Warta jest górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela. Oznacza to, że ubezpieczyciel pokrywa koszty szkód na pojeździe jedynie do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia AC. Suma ubezpieczenia powinna być równa aktualnej wartości ubezpieczonego pojazdu. Suma ubezpieczenia może ulegać tak zwanej konsumpcji lecz jeżeli ubezpieczony zdecyduje się na opłacenie dodatkowej składki to ubezpieczyciel odstąpi od konsumpcji sumy ubezpieczenia. Konsumpcja sumy ubezpieczenia polega na każdorazowy obniżaniu jej o równowartość wypłaconego odszkodowania.

Wysokość składki ubezpieczenia AC jest obliczana na podstawie:

  • Informacji dotyczących właściciela pojazdu czyli jego wieku, płci, okresu posiadania prawa jazdy oraz historii ostatnich ubezpieczeń. Ubezpieczyciel bierze również pod uwagę miejsce zamieszkania ubezpieczonego przy ustalaniu aktualnej taryfy ubezpieczenia dla danego regionu.
  • Informacji dotyczących ubezpieczanego pojazdu (przeznaczenie oraz rodzaj pojazdu, marka i model ubezpieczanego pojazdu, a także jego rok produkcji i ewentualni współwłaściciela).
  • Ubezpieczyciel zwraca również uwagę na to czy ubezpieczony posiada inne ubezpieczenia w Warta oraz to jakie zniżki przysługują ubezpieczonemu za bezszkodową jazdę.

Składkę można opłacić jednorazowo lub w ratach, których termin płatności zostanie określony w umowie ubezpieczenia. Wybór opłacenia składki w ratach może nieznacznie ją podwyższyć.

Jak kupić ubezpieczenie Autocasco w Warta?

W celu uzyskania większej ilości informacji należy wejść na stronę internetową ubezpieczyciela www.warta.pl, a następnie zapoznać się dokładnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia AC. Mamy również możliwość bezpośredniego skontaktowania się z konsultantem ubezpieczyciela pod numerem telefonu 801 308 308 lub dla telefonów komórkowych (48) 502 308 308. Dla osób chcących mieć stuprocentową pewność co do ubezpieczenia polecamy udanie się do jednej z najbliższych placówek ubezpieczyciela. Adresy placówek zajdziemy na stronie internetowej.


68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?