Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

  • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Ubezpieczenie AC w UNIQA

Ubezpieczenie autocasco jest idealnym produktem ubezpieczeniowym dla osób, które nie chcą mieć nieprzewidzianych wydatków na naprawę swojego auta. Osoby często podróżujące swoim autem lub pozostawiające je na publicznym parkingu na pewno docenią tego rodzaju ubezpieczenie. AC w UNIQA.

Przedmiot ubezpieczenia autocasco oraz jego zakres w UNIQA.

Przedmiotem ubezpieczenia Autocasco w Towarzystwie Ubezpieczeniowym UNIQA jest pojazd mechaniczny, osoby, zarejestrowany i dopuszczony do ruchu w naszym kraju. Ubezpieczenie to chroni zarówno pojazd jak i jego części i wyposażenie podstawowe, a w sytuacji kiedy ubezpieczony zdecydował się na opłacenie dodatkowej składki ubezpieczenie obejmuje również wyposażenie dodatkowe.

Ubezpieczenie to chroni pojazd wskazany w umowie ubezpieczenia przed:

  • Szkodami powstałymi w wyniku zderzenia się ubezpieczonego pojazdu z innym pojazdem, a także w wyniku działania siły mechanicznej przy zetknięciu ubezpieczonego pojazdu z przedmiotami, zwierzętami lub ludźmi znajdującymi się na zewnątrz pojazd.
  • Szkodami powstałymi na skutek działania tak zwanych osób trzecich czyli takich, których tożsamość nie może zostać określona.
  • Szkodami powstałymi w wyniku działania sił przyrody na przykład w wyniku pożaru, huraganu, wybuchu, upadku statku powietrznego, deszczu nawałnicowego, lawiny czy też osuwania się ziemi.
  • Szkodami powstałymi na skutek nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego, którego źródło miało pochodzenia z zewnątrz ubezpieczonego pojazdu.
  • Szkodami powstałymi w związku z koniecznością natychmiastowego przewiezienia osoby potrzebującej pomocy medycznej.

Dodatkowo w zakresie pełnym ubezpieczenia AC w UNIQA ubezpieczony może spodziewać się ochrony ubezpieczeniowej od kradzieży pojazdu, wyposażenia podstawowego lub dodatkowego, a także kradzieży części pojazdu. Ubezpieczenie w zakresie pełnym chroni także przed szkodami powstałymi na skutek kradzieży lub rozboju.

Ubezpieczenie Autocasco w UNIQA chroni ubezpieczonego na terytorium naszego kraju oraz na terytorium krajów europejskich (nie licząc Turcji). Jeżeli ubezpieczony i ubezpieczyciel nie doszli do porozumienia to na terytorium Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy pojazd ubezpieczony nie jest chroniony od szkód powstałych w wyniku pożaru, wybuchu, działania środka termicznego lub chemicznego, a także szkód związanych z kradzieżą pojazdu lub jakiegokolwiek wyposażenia.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z ubezpieczenia AC.

UNIQA jak wielu innych ubezpieczycieli nie odpowiada za różne przewinienia spowodowane przez ubezpieczonego, które to z kolei doprowadziły do szkód objętych ochroną ubezpieczeniową.

Do takich wyłączeń zaliczamy przede wszystkim prowadzenie ubezpieczonego pojazdu przez kierowcę pozostającego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, ubezpieczyciel za powstałe w tym czasie szkody nie będzie musiał i na pewno nie będzie odpowiadał. Dalszym wyłączeniem jest brak odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku nadmiernego zaniedbania ze strony ubezpieczonego lub umyślnego spowodowania tych szkód. Ubezpieczyciela ma prawo do odmówienia wypłacenia odszkodowania za szkody powstałe w okresie w którym to nie została opłacona składka ubezpieczenia AC. Wszystkie zapisy dotyczące wyłączeń odpowiedzialności znajdziemy w dokumencie noszącym nazwę Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Dokument ten znajdziemy w placówce ubezpieczyciela lub na stronie internetowej www.uniqa.pl.

Suma ubezpieczenia i składka za ubezpieczenie AC w UNIQA.

Suma ubezpieczenia powinna być sumą odpowiadającą wartości pojazdu w momencie jego ubezpieczania. Suma ubezpieczenia jest równocześnie górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela w razie powstania jakiś szkód. Ubezpieczyciel stosuje powszechnie zwaną konsumpcję sumy ubezpieczenia czyli redukcji jej wysokości przy każdorazowym wypłaceniu odszkodowania. Suma jest redukowana o równowartość wypłaconego odszkodowania.

Natomiast składka ubezpieczenia AC w UNIQA jest obliczana za pomocą Kalkulatora AC. Ubezpieczyciel uzyskując informacje od ubezpieczonego oraz korzystając z własnych ustaleń może szybko obliczyć wysokość składki ubezpieczenia AC.

Informacje potrzebne do obliczenia składki ubezpieczenia to przede wszystkim:

  • Dane dotyczące ubezpieczanego pojazdu (rodzaj, przeznaczenie, marka i modl pojazdu, data produkcji pojazdu).
  • Dane dotyczące właściciela pojazdu (wiek oraz płeć właściciela, okres posiadania prawa jazdy, historia wcześniejszych ubezpieczeń, adres zamieszkania właściciela).
  • Zakres ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, sposób płatności składki za ubezpieczenie oraz posiadane inne ubezpieczenia w UNIQA.
  • Aktualna taryfa ubezpieczeniowa stosowana przez ubezpieczyciela.

Jak kupić ubezpieczenie AC UNIQA?

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia autocasco UNIQA należy przede wszystkim zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia AC. Dokument ten znajdziemy na stronie internetowej www.uniqa.pl, a także w placówkach ubezpieczyciela. Aby osobiście udać się do placówki ubezpieczyciela należy na stronie internetowej sprawdzić adres najbliższej placówki. Jeżeli nie chcemy wychodzić z domu zawsze mamy możliwość skontaktowania się z konsultantem ubezpieczyciela za pomocą telefonu. Numery kontaktowe to (42) 63 44 700.


68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?