Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

  • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Ubezpieczenie AC w TUW

Ubezpieczenie AC chroni nasz pojazd od różnego rodzaju zdarzeń, które mogą go uszkodzić lub zniszczyć. Ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe, jest to ubezpieczenie całkowicie dobrowolne. Jeżeli ktoś nie chce płacić za naprawę swojego pojazdu, który został uszkodzony nie z własnej winy to takie ubezpieczenie jest idealnym rozwiązaniem.

Przedmiot oraz zakres ubezpieczenia AC w TUW.

Przedmiotem ubezpieczenie autocasco w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych jest oczywiście wskazany w umowie ubezpieczenia pojazd, jego części, a także wyposażenie podstawowe zainstalowane w momencie zawierania umowy ubezpieczenia. Pojazd, który ma zostać ubezpieczony w TUW nie może przekroczyć okresu użytkowania równego dwunastu latom, a także powinien być zarejestrowany i dopuszczony do ruchu w naszym kraju. Ubezpieczyciel może również zdecydować o tym, czy nie ubezpieczyć starszego niż dwanaście lat pojazdu lecz jest to indywidualna sprawa.

Ubezpieczenie Autocasco może również obejmować swoją ochroną wyposażenie dodatkowe w naszym pojeździe jeżeli zadeklarujemy tylko chęć objęcia tego wyposażenia ochroną. W takim przypadku będzie konieczne opłacenie dodatkowej składki ubezpieczenia.

Do zakresu ubezpieczenia AC w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych zalicza się między innymi:

  • Zdarzenia w których pojazd ubezpieczony został uszkodzony z powodu zderzenia z innym pojazdem.
  • Sytuacje spowodowane działaniem siły mechanicznej po zetknięciu ubezpieczonego pojazdu z przedmiotami, zwierzętami lub ludźmi znajdującymi się na zewnątrz pojazdu.
  • Szkody powstałe na skutek działania czynnika termicznego oraz chemicznego, których to źródło pochodziło z zewnątrz pojazdu.
  • Szkody powstałe w skutek działania osób, których tożsamość nie może zostać ustalona (działanie osób trzecich).
  • Szkody wewnątrz pojazdu powstałe na skutek nagłej potrzeby przewiezienia osoby w celu udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej.

Ubezpieczenie to może być rozszerzone również o ochronę ubezpieczeniową wyposażenia dodatkowego zamontowanego w pojeździe, a także ochronę ubezpieczonego pojazdu przed kradzieżą. Ubezpieczyciel umożliwia swoim klientom kupno jeszcze kilku innych opcji dodatkowego ubezpieczenia.

Zakres terytorialny ubezpieczenia autocasco w TUW obejmuje zarówno nasz kraj jak i inne kraje Unii Europejskiej, a także dodatkowo Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu i Islandii.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Każdy poważny ubezpieczyciel w naszym kraju stosuje wyłączenia odpowiedzialności, które w pewien sposób chronią ubezpieczyciela od odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku złamania prawa lub czystej głupoty ubezpieczonego. Najczęściej stosowanym wyłączeniem jest to mówiące o wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku kierowania pojazdem przez osobę pod wpływem alkoholu lub która nie posiadała odpowiednich uprawnień do prowadzenia tym pojazdem, a także pozostawała pod wpływem innych środków odurzających takich jak chociażby narkotyki. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych nie odpowiada również za szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub umyślnego jego działania. Szczegółowe zapisy dotyczące wyłączeń odpowiedzialności znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które to z kolei możemy znaleźć na stronie internetowej ubezpieczyciela (www.tuw.pl).

Składka oraz suma ubezpieczenia AC w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych.

Suma ubezpieczenia, czyli inaczej mówiąc kwota pieniężna do której to ubezpieczyciel odpowiada za powstałe szkody, jest równowartością ceny pojazdu, jaką musielibyśmy zapłacić za niego w momencie podpisywania umowy. W przypadku nowych pojazdów za sumę ubezpieczenia można uznać kwotą wpisaną na fakturze jeżeli nie upłyną więcej niż jeden miesiąc od kupna pojazdu (jeżeli klient miał do tego prawo to można również odliczyć kwotę podatku VAT od sumy ubezpieczenia). Natomiast suma ubezpieczenia dodatkowego wyposażenia nie powinna przekraczać dwudziestu procent całkowitej sumy ubezpieczenia lub ośmiu tysięcy złotych. Suma ubezpieczenia ulega tak zwanej konsumpcji, czyli przy każdorazowym wypłaceniu odszkodowania, suma ubezpieczenia zostaje pomniejszona o dokładnie taką samą sumę.

Składka ubezpieczenia AC w TUW zależna jest głownie od wybranego wariantu ubezpieczenia oraz od wartości pojazdu, czyli określonej sumy ubezpieczenia. Ponadto ubezpieczyciel bierze pod uwagę:

  • Informacje dotyczące właściciela pojazdu (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wcześniejszą historię ubezpieczenia oraz przysługujące zniżki i okres posiadania prawa jazdy).
  • Informacje dotyczące pojazdu (rodzaj, przeznaczenie, marka, model, wiek, wcześniej wspomniana suma ubezpieczenia, a także to czy pojazd ma współwłaścicieli).
  • To czy ubezpieczony posiada również inne ubezpieczenia w TUW.
  • Strefę regionalną w jakiej mieszka ubezpieczony.

Ubezpieczony może opłacić składkę jednorazowo lub w kilku ratach. Płatność w kilku ratach na pewno zwiększy wysokość składki. Terminy płatności składek są określone w umowie ubezpieczenia AC.

W jaki sposób kupić ubezpieczenie AC TUW?

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ubezpieczenia AC w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych należy dokładnie zapoznać się z dokumentem o nazwie Ogólne Warunki Ubezpieczenia, który jest dostępny między innymi na stronie internetowej ubezpieczyciela www.tuw.pl. Wszelkich informacji udzielą nam także konsultanci pod numerami telefonów 801 001 003 oraz (22) 894 47 72. Infolinia działa w dni powszednie od godziny ósmej do godziny dwudziestej drugiej. W ostateczności możemy również osobiście odwiedzić jedną z placówek ubezpieczyciela, adres najbliższej placówki znajdziemy na stronie internetowej.


68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?