Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

 • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Ubezpieczenie AC w PTU

Ubezpieczenie Autocasco jest ubezpieczeń nieobowiązkowym i posiadają je tylko właściciele, którzy wyrażą zgodę na chęć posiadania takiego ubezpieczenia. Co zapewnia takie ubezpieczenie?

Przedmiot oraz zakres ubezpieczenia Autocasco w PTU.

Przedmiotem ubezpieczenia jest oczywiście wskazany w umowie ubezpieczenia pojazd, jego części oraz wyposażenie standardowe pojazdu. Pojazd, który ma zostać ubezpieczony nie może być starszy niż trzynaście lat (wyjątek to kontynuacja ubezpieczenia AC w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń), musi być dopuszczony do ruchu w naszym kraju (badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym) oraz musi być zarejestrowany w naszym kraju.

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń oferuje swoje ubezpieczenie autocasco w dwóch wariantach, pierwszy z nich, podstawowy chroni pojazd ubezpieczony w przypadku gdy:

 • Pojazd ubezpieczony zderzy się z innym pojazdem, który poruszał się po drodze.
 • Pojazd ubezpieczony zostanie uszkodzony w wyniku działania siły mechanicznej spowodowanej zderzeniem z podłożem, przedmiotami, osobami oraz zwierzętami znajdującymi się poza pojazdem ubezpieczonym.
 • Pojazd ubezpieczony ulegnie uszkodzeniu z powodu działania huraganów, piorunów, powodzi, lawin lub bezpośredniego działania opadów atmosferycznych.
 • Pojazd zostanie uszkodzony w wyniku działania pożaru lub wybuchów, a także w wyniku działania czynnika chemicznego lub termicznego, którego źródło znajdowało się na zewnątrz pojazdu ubezpieczonego.
 • Pojazd lub wyposażenie zostanie uszkodzone przez osobę, której tożsamości nie można ustalić (działanie osób trzecich).
 • Pojazd zostanie wykorzystany do przewozu osoby, która potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej (szkody powstałe w wyniku zabrudzenia/uszkodzenia wnętrza pojazdu).
 • Gdy pojazd lub części oraz wyposażenie zostanie skradzione.

Natomiast zakres ograniczony ubezpieczenia Autocasco w PTU nie obejmuje jedynie kradzieży pojazdu, jego wyposażenia lub części. Ubezpieczenie AC chroni pojazd na terenie naszego kraju, Krajów Unii Europejskiej, a także krajów Federacji Rosyjskiej i Turcji na terenie europejskim. Ubezpieczony zawsze ma możliwość rozszerzenia swojego ubezpieczenia autocasco w PTU. Wystarczy opłacić dodatkową składkę ustaloną przez ubezpieczyciela, aby:

 • Odstąpił on od konsumpcji sumy ubezpieczenia.
 • Zniósł amortyzację części zamiennych.
 • Odstąpił od konieczności wnoszenia udziału własnego.
 • Pokrywał koszty wymiany zamków w samochodzie.
 • Wziął odpowiedzialność za szkody w wyniku przywłaszczenia.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z ubezpieczenia AC w PTU.

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń biorąc pod ochronę ubezpieczeniową dany pojazd zastrzega sobie różne sytuacje i wyjątki za które nie będzie odpowiadać w razie ich zaistnienia. I tak pierwszym i najpoważniejszym wyłączeniem odpowiedzialności jest sytuacja w której to kierowca pojazdu ubezpieczonego kierował nim i spowodował szkodę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody powstałe na skutek zaniedbania ubezpieczonego lub jego umyślnego działania. PTU stosuje również inne wyłączenia odpowiedzialności, które spotkamy praktycznie u każdego ubezpieczyciela w naszym kraju. Aby zapoznać się z dokładną listą wyłączeń odpowiedzialności należy przeczytać odpowiedni dział w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia AC w PTU.

Składka i suma ubezpieczenia AC w PTU.

Suma ubezpieczenia, czyli ustalona granica odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela, jest równowartością wartości ubezpieczonego pojazdu. Mówiąc jaśniej, suma ubezpieczenia jest równa kwocie, jaką musielibyśmy zapłacić na rynku za dany pojazd. Suma ubezpieczenia jest obniżana o równowartość wypłaconego odszkodowania, za każdym razem, a w przypadku gdy suma ubezpieczenia dojdzie do poziomu równego zeru, umowa ubezpieczenia automatycznie zostaje rozwiązana. Suma ubezpieczenia dodatkowego wyposażenia pojazdu nie może przekraczać dwudziestu procent całej sumy ubezpieczenia lub piętnastu tysięcy złotych.

Składka ubezpieczenia w PTU jest obliczana na podstawie informacji:

 • O pojeździe, który ma być ubezpieczony (marka, model, typ, przeznaczenie, wiek, pojemność silnika, suma ubezpieczenia, itd.)
 • O właścicielu pojazdu (wiek, płeć, okres posiadania prawa jazdy, historia ubezpieczenia, przysługujące zniżki i zwyżki oraz miejsce zamieszkania).
 • O osobach, które będą prowadziły pojazd.
 • Dotyczących wybranego wariantu ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia oraz aktualnej taryfy ubezpieczeniowej stosowanej przez ubezpieczyciela.

Płatności składki może nastąpić jednorazowo lub w ratach określonych w umowie ubezpieczenia. W przypadku gdy ubezpieczony podał nieprawdziwe dane przy wypełnianiu wniosku to klient jest zobowiązany do dopłacenia różnicy w sumach składek.

Jak wykupić ubezpieczenia autocasco AC PTU ?

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ubezpieczenia AC w PTU należy wejść na stronę internetową www.ptu.pl gdzie między innymi znajdziemy Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC. Możemy również zadzwonić na numer placówki znajdującej się najbliżej nas (numer znajdziemy na stronie internetowej) lub po prostu osobiście odwiedzić jedną z placówek. W ciągu dwudziestu czterech godzin otrzymamy również odpowiedź na nasze pytania jeżeli użyliśmy specjalnego formularza do kontaktu znajdującego się na stronie ubezpieczyciela.


68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?