Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

  • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Ubezpieczenie OC w Pocztowe TUW

Pocztowe TUW OC.

Ubezpieczenie OC jest standardowym produktem w gamie produktów ubezpieczeniowych każdego z ubezpieczycieli, w tym także Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Ubezpieczenie OC zapewnie finansowe zabezpieczenie dla ubezpieczonego w razie gdyby spowodował wypadek, w którym ktoś ucierpiał.

Przedmiot, składka oraz suma ubezpieczenia OC w Pocztowym TUW.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej dotyczy wszelkiego rodzaju szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego w związku z poruszaniem się pojazdem wpisanym w umowie ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie w Pocztowym TUW chroni od odpowiedzialności finansowej jaką musiałby ponieść ubezpieczony w przypadku gdyby nie posiadał takiego ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia jest określona przez polskie prawo dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych i na chwilę obecną minimalne kwoty sumy ubezpieczenia wynoszą:

  • 2,5 miliona Euro na szkody wyrządzone na osobach.
  • 500 tysięcy Euro na szkody wyrządzone na mieniu (majątkowe szkody).

Sumy te są określone przez konkretna ustawę co nie znaczy jednak, że ubezpieczyciele nie mogą jej podnieść do swobodnej wysokości, jedynym ograniczeniem jest brak możliwości ustalenia sumy niższej niż ta podana w ustawie.

Ubezpieczyciel obliczając składkę ubezpieczenia OC bierze pod uwagę wiele informacji między innymi takie, które dotyczą bezpośrednio właściciela pojazdu czyli jego wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz okres posiadania prawa jazdy ( i inne), a także informacje odnoszące się do ubezpieczanego pojazdu, czyli do rodzaju, modelu i marki, wieku pojazdu i innych aspektów dotyczący tegoż pojazdu.

Informacji dotyczących ubezpieczenia OC komunikacyjnego w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych możemy szukać na stronie internetowej ubezpieczyciela www.tuwpocztowe.pl oraz pod numerem telefonu (22) 511 20 50 lub (22) 618 83 24. Wszelkie pytania i wątpliwości możemy rozwiązać udając się bezpośrednio do placówki ubezpieczyciela lub kontaktując się z nim drogą telefoniczną (numery podane powyżej) lub mailową ( poczta@tuwpocztowe.pl).


68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?