Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

  • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

System emerytalny

Stary zawsze gorszy.

Od pierwszego stycznia 1999 roku w naszym kraju zaczęto wdrażać nowy system emerytalny mający być skuteczniejszym systemem niż wcześniejszy zawiły i często mało sprawiedliwy system. Polegał on głównie na tym, że pokolenie pracujące wpłacało składki, które aktualnie przekazywano na wypłacenie emerytury osobom, które miały do niej prawo. Błędem wytykanym staremu systemowi była także wysoka, bo aż czterdziestopięcioprocentowa składka, która powodowała obniżone dochody pracowników. To z kolei powodowało, że szara strefa rynkowa rosła, ponieważ pracownicy nie byli zadowoleni ze swoich zarobków. Specjaliści do przyczyn kryzysu systemu emerytalnego obowiązującego do grudnia 1998 roku zaliczają także, znaczy wzrost bezrobocia i starzejące się społeczeństwo. Młodzi, pracujący ludzie nie byli w stanie „utrzymywać” emerytów.

System emerytalny nowa edycja.

Nowy rząd zaczął interesować się tym problemem i już od pierwszego stycznia zaczęto wdrażanie nowego systemu emerytalnego, który zrewolucjonizował stary system, wprowadzając wiele nowości. W nowym systemie to jakiej wysokości emeryturę będziemy otrzymywali jest uzależnione głownie od nas samych i od tego jak wiele pieniędzy odłożymy na emeryturę, do tego dochodzą składki potrącane z pensji oraz dodatkowe, dobrowolne odkładanie pieniędzy na tak zwanym Indywidualnym Koncie Emerytalnym. Tak więc każda emerytura jest zależna od ilości zgromadzonych pieniędzy, a nowy system przewiduje trzy źródła finansowania emerytury. Są to tak zwane trzy filary.

Trzy filary podpierające system.

Pierwszym źródłem finansowania emerytury jest pierwszy filar, to oczywiste. Środki finansowe z pierwszego filaru pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wypłacalność środków z pierwszego filaru jest zagwarantowana przez nasze państwo, dlatego też filarem tym zarządza państwo. Składki wysyłane do ZUSu opłaca każdy pracownik, jest to obowiązkowe. Z aktualnej pensji brutto odlicza się 12,22% całej kwoty, która wędruje na Twoje indywidualne konto w ZUSie. Niestety, środki gromadzone na tym koncie nie są w żaden sposób oprocentowane, środki te są bezpośrednio wykorzystywane na wypłaty dla obecnych emerytów. Środki zgromadzone na tym koncie przepadają w przypadku Twojej śmierci.

Drugi filar to Otwarte Fundusze Emerytalne czyli OFE. Podobnie jak pierwszy filar jest on obowiązkowy, lecz jest już zarządzany przez prywatne podmioty, a państwo nie ingeruje w ten filar. Osoby urodzone po trzydziestym pierwszym grudnia 1968 muszą wybrać OFE, jeżeli nie jest on przydzielany automatycznie. Warto jest wybrać OFE i nie poddać się losowaniu. Na konto OFE trafia około 7,3% Twojego miesięcznego wynagrodzenia, oczywiście brutto. Pieniądze te są wpłacane przez ZUS, natomiast towarzystwo zarządzające Twoim indywidualnym kontem stara się pomnożyć zgromadzone środki. W momencie kiedy osiągasz wiek emerytalny towarzystwo wypłaca Ci zebrane pieniądze. W przypadku śmierci kwota zebrana na koncie nie przepada, jest dziedziczona przez osobę wskazaną w umowie zawartej pomiędzy Tobą, a towarzystwem. W przypadku rozwodu małżonków pieniądze z konta OFE ulegają podziałowi. Nad prawidłowym funkcjonowaniem Otwartych Funduszy Emerytalnych czuwa Komisja Nadzoru Ubezpieczeń.

Trzeci filar jest całkowicie dobrowolny i mówiąc w skrócie są to pieniądze dodatkowo odkładane przez nas na tak zwaną czarną godzinę, z tą równicą, że przykładowo gromadzimy je na Indywidualnym Koncie Emerytalnym z którego nie możemy ich wypłacać przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Trzeci filar to także fundusze inwestycyjne, nieruchomości, lokaty bankowe.


Pokrewne artykuły

« powrót

68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?