Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

  • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Ubezpieczenie OC w PTU

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń

Nie do dziś wiadomo, że kierowcy nie są maszynami i zdarza im się popełniać błędy, dlatego też w gamie ubezpieczeń powstały takie produkty jak ubezpieczenia komunikacyjne. Jest to gama ubezpieczeń chroniących kierowcę przed różnymi zdarzeniami, a raczej ich konsekwencjami. Najważniejszym ubezpieczeniem w gamie ubezpieczeń komunikacyjnych Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń jest ubezpieczenie OC, chociażby dlatego, że jest to ubezpieczenie obowiązkowe, czyli takie, które posiadać musi każdy pojazd mechaniczny poruszający się po drogach publicznych.

Przedmiot, zakres oraz suma ubezpieczenia OC w PTU.

Jak sama nazwa ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej wskazuje, przedmiotem tego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za wyrządzone szkody. Szkody za które odpowiedzialność przejmuje ubezpieczyciel są związane z poruszaniem się ubezpieczonego pojazdu. Jednocześnie ubezpieczenie to zapewnie poszkodowanym (osobom lub właścicielom mienia) finansową rekompensata za poniesione straty.

Sumy ubezpieczenia OC czyli granicy do której ubezpieczyciel odpowiada za szkody wynoszą następująco:

  • 2,5 miliona euro na szkody na osobach.
  • 500 tysięcy euro na szkody w mieniu.

Kwoty te są ustalone przez polskie prawo, mogą być wyższe lecz nie mogą być niższe niż określone w ustawie o obowiązkowych ubezpieczeniach. Ubezpieczenie to obejmuje swoją ochroną terytorium Polski, oraz krajów Unii Europejskiej, Lichtensteinu, Chorwacji, Islandii, Norwegii i Szwajcarii.

Ubezpieczyciel obliczając wysokość składki bierze pod uwagę następujące aspekty:

  • Aktualnie obowiązującą stawkę taryfową (zależną od miejsca zamieszkania).
  • Historią wcześniejszych ubezpieczeń właściciela pojazdu.
  • Wiek oraz okres posiadania prawa jazdy osoby ubezpieczonej.
  • Datę produkcji i pierwszej rejestracji ubezpieczanego pojazdu.
  • Przeznaczenie, rodzaj, markę i model ubezpieczanego pojazdu.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ubezpieczenia OC w PTU odpowiedzi należy szukać na stronie internetowej ubezpieczyciela znajdującej się pod adresem www.ptu.pl lub dzwonić pod numer telefonu odpowiedniej placówki w swoim regionie. Numer telefonu możemy znaleźć na stronie internetowej w zakładce Placówki. Znajdziemy tam także konkretne dane adresowe w przypadku gdy będziemy chcieli osobiście stawić się w placówce ubezpieczyciela. PTU udostępnia także formularz kontaktu z doradcą gdzie za pomocą emaila możemy zadać jakiekolwiek pytanie doradcy ubezpieczyciela. PTU gwarantuje, że w ciągu dwudziestu czterech godzin odpowie na każde pytanie. Informacje uzyskamy również dzwoniąc pod numer (22) 58 26 300 - 304.


68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?