Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

  • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

OFE - Otwarty fundusz emerytalny, Ranking OFE, Notowania

Co trzeba wiedzieć o OFE?

System emerytalny obowiązujący w Polsce od 1 stycznia 1999 r. opiera się na 3 filarach:

I FILAR OFE - jest zreformowaną kontynuacją „starego systemu emerytalnego”? i opiera się na tzw. umowie pokoleniowej. Realizowany jest on w całości przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Składki są zapisywane na indywidualnych kontach ubezpieczonych oraz waloryzowane w stosunku do inflacji i wzrostu funduszu płac. Wielkość tak zgromadzonego kapitału będzie wpływać na wysokość emerytury.

II FILAR OFE - stanowią powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), które tworzą i zarządzają otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE). Gromadzone przez uczestników filaru w formie składek środki finansowe na indywidualnych rachunkach w OFE, powinny być w sposób efektywny inwestowane na rzecz zabezpieczenia przyszłych emerytur.

III FILAR OFE - jest dobrowolnym systemem, w ramach którego istnieje możliwość podniesienia wysokości podstawowej emerytury otrzymywanej z I lub II filara OFE. System ten opiera się na indywidualnych programach emerytalnych, a wysokość dodatkowych emerytur jest zależna od wielkości kwot przeznaczonych na ten cel. Trzeci filar OFE obejmuje również pracownicze programy emerytalne, dodatkowe o charakterze dobrowolnym ubezpieczenia na życie, gromadzenie oszczędności na lokatach bankowych oraz uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych.

Podstawowym założeniem obowiązującego obecnie systemu emerytalnego jest uzależnienie wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych od stażu pracy i wysokości zgromadzonych składek oraz efektywności zarządzania (inwestowania) tymi środkami przez wybrany OFE.

W systemie tym 19,52% z Twojego wynagrodzenia brutto jest pobierane i odkładane na indywidualne konta w systemie emerytalnym na przyszłą emeryturę., co oznacza że 12,22% z Twojego wynagrodzenia brutto trafia do ZUS-u do I filaru, a 7,3% trafia do wybranego przez Ciebie OFE tj. do II filaru. Kapitał ten pracuje na Twoją przyszłą emeryturę, a zarządza (inwestuje) nim wybrany przez Ciebie OFE (Otwarty Fundusz emerytalny). Wpłacane do Funduszu Emerytalnego składki są zwolnione z podatku dochodowego i podlegają dziedziczeniu.

Obecne efekty funkcjonujących na naszym rynku 15 OFE (Otwartych Funduszy Emerytalnych) w pomnażaniu naszych pieniędzy są zróżnicowane. I jak twierdza eksperci, różnice te z biegiem czasu będę się pogłębiać. Szacuje się, że różnice pomiędzy najlepszym a najgorszym Funduszem mogą być przyczynę tego, że nasz kapitał zgromadzony w ramach II filaru będzie mniejszy lub większy nawet o 50 proc. Warto wybrać i trzymać się tego Funduszu, który stabilnie i dobrze pomnaża kapitał emerytalny. O jakości zarządzania funduszu świadczą stopy zwrotu osiągane przez poszczególne lata działalności funduszu.

Reforma emerytalna nie objęła osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku, i dlatego będą one otrzymywały emeryturę na dotychczasowych zasadach, a osoby urodzone pomiędzy 31 grudnia 1948 roku a 1 stycznia 1969 roku miały możliwość do końca 1999 roku podjęcia decyzji o podziale składki między ZUS a OFE (Otwarty Fundusz Emeytalny) lub o pozostawieniu jej w całości w ZUS.

Nadzór nad OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny), w tym wydawanie zezwoleń na ich działalność i ochrona interesów Członków OFE (Otwartych Funduszy Emerytalnych) sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), który jako centralny organ administracji państwowej podległy jest bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów

PRAWA I OBOWIĄZKI W RAMACH OFE
§    Fundusze emerytalne mają charakter otwarty, co należy rozumieć, że każdy uprawniony może dowolnie wybrać fundusz, przy czym fundusz nie może odmówić mu członkostwa.

§    Każda osoba objęta ubezpieczeniem społecznym, a urodzona po 31 grudnia 1968r. ma obowiązek przynależeć do jednego z OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny),

§    Osoby, które nie wybiorą funduszu, zostają przypisane do funduszu w drodze losowania, które przeprowadza ZUS.

§    Członek funduszu może zdecydować o zmianie funduszu wiąże się to z przeniesieniem do nowo wybranego funduszu zgromadzonych środków w drodze tzw. wypłaty transferowej.

RANKING OFE

W następnym artykule postaram się przedstawić Ranking OFE, firm, które w swojej ofercie posiadają Otwarte Fundusze Emerytalne. Oprócz tego jest plan utworzenia własnego rankingu OFE tutaj na stronie, gdzie każdy użytkownik będzie mógł zagłosować na poszczególne firmy OFE i pozostawić swój komentarz na temat oferty, własnych doświadczeń z firmą itp. Projekt jest w realizacji, także można się spodziewać za jakiś czas wpisu w postaci informacji o starcie Ranking-u OFE.

 NOTOWANIA OFE

Z biegiem czasu planujemy także napisać artykuł związany z notowaniami ofe, otwartych funduszy emerytalnych.


Pokrewne artykuły

« powrót

68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?