Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

  • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Otwarty Fundusz Emerytalny - Słowniczek OFE

SŁOWNICZEK

CRC OFE - Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. -

CRU ZUS - jest to prowadzony przez ZUS rejestr zawierający dane ubezpieczonego zgłoszonego do ubezpieczeń społecznych przez pracodawcę, do którego są wprowadzane dane.
Członek Funduszu - oznacza osobę fizyczną, która zawarła umowę z Funduszem lub na której nazwisko, w przypadkach określonych w ustawie, został otwarty rachunek w Funduszu.

Emerytura - świadczenie społeczne wypłacane z ZUS-u po osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w odpowiednich przepisach.

Kapitał początkowy - suma składek na ubezpieczenie społeczne, zgromadzonych przez pracownika przed wejściem w życie reformy emerytalnej, tj. przed 1 stycznia 1999 roku.

Opłata manipulacyjna - wysokość prowizji pobieranej przez PTE z tytułu otrzymanej z ZUS składki na ubezpieczenie emerytalne, która może wynosi maksymalnie:

  • 7 % kwoty z wpłaconych składek w okresie od dnia 1 kwietnia 2004 r. do końca 2010 roku
  • 6,125% kwoty z wpłaconych składek w roku 2011
  • 5,25% kwoty z wpłaconych składek w roku 2012
  • 4,375% kwoty z wpłaconych składek w roku 2013
  • 3,5% kwoty z wpłaconych składek od roku 2014

Stopa zwrotu - jest to wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres ostatnich 36 miesięcy


Pokrewne artykuły

« powrót

68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?