Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

  • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Otwarty Fundusz Emerytalny OFE - Akty Prawne

AKTY PRAWNE

Ustawy

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 11 poz. 74 z późn. zm.)

Niektóre akty wykonawcze:

Rozporządzenia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji funkcjonowaniu funduszy emerytalnych:

Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 05 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627),

Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakład Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 86, poz. 804),

Załącznik 1 Zawiadomienie o zawarciu umowy o członkostwo z innym otwartym funduszem emerytalnym

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz. U. z 2004 r.  Nr 32, poz. 276 z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie opłaty pobieranej przez powszechne towarzystwo emerytalne z tytułu wypłat transferowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 31, poz. 262),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka (Dz. U. z 1998 r. Nr 84, poz. 534 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami
( Dz. U. z 2000 r. Nr 15, poz. 190 z późn. zm.)


Pokrewne artykuły

« powrót

68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?