Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

  • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Jak zmienić OFE?

JAK ZMIENIĆ OFE?

Decyzję w sprawie zmiany OFE dobrze jest poprzedzić wszechstronną analizą opinii, ocen czy rankingów odnoszących się do efektów działalności Funduszy. Prezentowane są one na bieżąco i cyklicznie na łamach specjalistycznej prasy, branżowych dodatków o tematyce finansowej czy w Internecie. Można analizować np. komunikaty Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), uzyskiwane stopy zwrotu czy koszty obsługi (korzystny system opłat od składki i zarządzanie aktywami),.ale niejednokrotnie wymaga to dużej i wszechstronnej wiedzy w tym zakresie.

Analizując rankingi ekonomiczne można zauważyć prawidłowość, że największe i najbardziej stabilne Fundusze, mające znaczny udział na rynku, częściej znajdują się w górnej połówce rankingów „ekonomicznych”?, ale raczej rzadko na ich czele. Gdy OFE, z którym mamy podpisaną umowę, w większości rankingach znajduje się w ich górnej połówce, to ewentualna decyzja dotycząca zmiany OFE, powinna uwzględniać jak najwięcej danych dotyczących kondycji danego Funduszu.

Musimy mieć świadomość, iż trwający obecnie kryzys na rynku kapitałowym nie jest pierwszym i ostatnim kryzysem gospodarczym. Komentarze na temat przyczyn i skutków oraz sposobów radzenia sobie z Kryzysem (interwencjonizm państwowy!?) powinien stanowić asumpt do tego, aby Klienci (uczestnicy rynku) ponownie odpowiedzieli sobie na pytanie co jest dla nich ważne: stabilność i przewidywalność, a więc większa gwarancja czy krótkoterminowe i atrakcyjne wyniki? Często lepsze wyniki wiążą się z większym ryzykiem w obracaniu Naszymi pieniędzmi!

W związku powyższym przed podjęciem decyzji o zmianie OFE proponuję spojrzenie na wskaźniki, których analiza jest prosta, a które między innymi przedstawiają długofalowe trendy charakteryzujące stabilność i rozwój Funduszy.

Do nich niewątpliwie należy zaliczyć prezentowane poniżej rankingi dotyczące np. ilości zgromadzonych aktywów, liczby Klientów czy dotyczące ruchu Klientów pomiędzy Funduszami.

W transferze klientów pomiędzy otwartymi funduszami emerytalnymi w lutym 2008 roku wzięło udział 99,2 tys. osób, w maju 2008 roku, aż 108,2 tys. osób, a w sierpniu 2008 roku rekordowa liczba 128 572 osoby.

Należy zwrócić uwagę, iż pomimo tego że Commercial Union OFE (potentat na rynku funduszy emerytalnych) w sierpniowej sesji transferowej uzyskał saldo ujemne - to jednak Fundusz pozyskał trzecią największą liczbę przyjść (13,8 tys. osób).


Pokrewne artykuły

« powrót

68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?