Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

  • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

OFE 3, III Filar emerytury

III filar - co należy wiedzieć?

W Polsce system emerytalny przewiduje obowiązek uczestnictwa w dwóch filarach, tzn. w zreformowanym ZUS i w jednym z OFE.

III Filar emerytury jest dobrowolny. Eksperci są zgodni co do tego, że emerytura z dwóch zreformowanych filarów będzie niższa, niż świadczenia wypłacane do tej pory przez ZUS.

Szacuje się, że najlepszym wypadku wynosić będzie ok. 60% tego, co udawało się zarobić aktywnie pracując. W przypadku I Filara, ZUS pobiera składki maksymalnie od 30 krotności średniej krajowej pensji. Reszta składek pozostaje w „kieszeni”? pracownika.


Tym samym system emerytalny „wymusza”? uczestnictwo w „dobrowolnym”? III Filarze, który obejmuje takie formy zabezpieczenia przyszłej emerytury jak fundusze inwestycyjne, pracownicze programy emerytalne, grupowe ubezpieczenie na życie oraz oszczędności gromadzone i inwestowane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Pracownicze Programy Emerytalne niestety nie są zbyt popularne choć stwarzają możliwość zapewnienia dodatkowej emerytury dla pracowników, przez zatrudniających ich przedsiębiorców.

Jak podaje Gazeta Prawna 29.10.2008 (212) - str.9 w przyszłym roku ma być przeprowadzona przez rząd akcja promocyjna zachęcająca do oszczędzania na IKE. Już teraz opozycja parlamentarna proponuje takie rozwiązania jak choćby: odliczanie wpłat na IKE o od dochodu czy umożliwienie rodzicom zakładanie kont dla dzieci, które ukończyły 16 lat, a które po rozpoczęciu pracy mogłyby przejąć to konto.

Wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje polis ubezpieczeń na życie: terminową, bezterminową, na życie i dożycie oraz z funduszem inwestycyjnym.

Dwie ostatnie mogą stanowić efektywna formę zasilenia przyszłej emerytury.

Ich podstawową zaletą (III filaru) jest ochrona życia od momentu podpisania umowy, zanim przejdziemy na emeryturę.

Forma ta wymaga systematycznego opłacanie składek. Przerwanie opłacania składek może skutkować wygaśnięciem polisy i przepadkiem zgromadzonych w postaci składek pieniędzy. Klient III filaru decyduje o sposobie wyboru inwestowania swoich pieniędzy poprzez wybór strategii inwestycyjnej. Można wybrać strategię inwestycyjną: bezpieczną, agresywną i zrównoważoną.


Strategia bezpieczna polega na preferowaniu papierów bezpiecznych, czyli np. obligacji. Gwarantuje ona określony i stosunkowo niski zysk przy braku lub minimalnym ryzyku straty.

W strategii agresywnej - nasze środki maksymalnie angażowane są w akcje spółek giełdowych. Stąd duże ryzyko i narażenie zgromadzonych funduszy na: okresowe spadki wartości, typowe dla giełdy dłuższe lub krótsze okresy bessy czy trendy spadkowe. I odwrotnie ryzyko może się opłacić. Dominuje przeświadczenie, że na rynków rozwiniętych w długim okresie akcje zawsze przynoszą duży zysk.

Z kolei strategia zrównoważona umożliwia pogodzenie strategii agresywnej (osłabienie ryzyka) z strategią bezpieczną (podniesienie spodziewanego zysku).

Niestety podstawową wadą łączenia ubezpieczenia na życie i „odkładania”? poprzez inwestowanie na przyszłą emeryturę są wysokie koszta związane z ubezpieczeniem na życie. Bowiem ubezpieczyciel w pierwszej kolejności pokrywa ryzyko naszego zgonu, a dopiero w dalszej kolejności pieniądze są odkładane i inwestowane.


Pokrewne artykuły

« powrót

68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?