Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

 • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Ubezpieczenie AC w MTU

Osoby chcące kompleksowo ubezpieczyć swój pojazd na pewno nie poprzestaną jedynie na wykupieniu obowiązkowego ubezpieczenia AC. Ubezpieczenie AC i OC daje już poważną ochronę ubezpieczeniową naszego auta, nie będziemy musieli płacić za wyrządzone szkody ale również nie będziemy musieli płacić za szkody, które ktoś lub coś nam wyrządziło.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia AC w Moim Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Przedmiotem ubezpieczenia AC w MTU jest oczywiście nasz pojazd, a także jego części oraz wyposażenie podstawowe. W przypadku gdy jesteśmy gotowi zapłacić wyższą składkę możemy wykupić opcję ubezpieczenia dodatkowego wyposażenia zamontowanego w ubezpieczanym pojeździe.

Ubezpieczenie AC w MTU możemy wykupić w jednym z dwóch wariantów. Pierwszy z nich, MINICASCO, to wariant w którym wysokość odszkodowania jest obliczana w wariancie kosztorysowym. Natomiast wariant MAXICASCO oferuje ubezpieczonemu wypłatę odszkodowania na podstawie wariantu serwisowego.

Ubezpieczenie Autocasco w Moim Towarzystwie Ubezpieczeniowym chroni ubezpieczony pojazd przede wszystkim w zdarzeniach:

 • Polegających na zderzeniu ubezpieczonego pojazdu z innym pojazdem znajdującym się na drodze.
 • Polegających na zderzeniu z przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu, również na zderzeniach ze zwierzętami oraz ludźmi.
 • Polegających na uszkodzeniu ubezpieczonego pojazdu przez osoby trzecie, których tożsamość nie może być określona.
 • Polegających na zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego pojazdu w wyniku pożarów, wybuchów, działania sił przyrody (burze, wiatr, itd.), działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z poza pojazdu ubezpieczonego.
 • Polegających na kradzieży ubezpieczonego pojazdu.

Opłacając dodatkową składkę mamy prawo rozszerzyć zakres terytorialny naszego ubezpieczenia. Po opłaceniu tej składki ubezpieczenie nie będzie już obowiązywało jedynie na terytorium naszego kraju lecz także na terytorium krajów europejskich, a także innych wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które znajdziemy na stronie internetowej ubezpieczyciela lub w jednej z placówek.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela AC MTU.

Moje Towarzystwo Ubezpieczeń jak zresztą inni ubezpieczyciele nie będzie odpowiadało za szkody wynikłe z braku odpowiedzialnego podejścia ubezpieczonego. Wszystkie zapisy dotyczące wyłączeń odpowiedzialności (nie tylko tych dotyczących nieodpowiedzialności ubezpieczonego) znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia w odpowiednim dziale.

MTU nie odpowiada również za szkody powstałe podczas prowadzenia ubezpieczonego pojazdu przez pijanego kierowcę lub kierowcę, który pozostawał pod wpływem innych środków odurzających. Do podstawowych wyłączeń odpowiedzialności możemy również zaliczyć szkody powstałe w okresie w którym ubezpieczony pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych potwierdzonych odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, a także szkody powstałe w wyniku umyślnego działania ubezpieczonego lub osoby pozostającej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie. Szkody wynikłe z nadmiernego zaniedbania również nie są uwzględniane przez Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Suma i składka ubezpieczenia AC w Moim Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Wartość ubezpieczanego pojazdu to równocześnie suma ubezpieczenia. Natomiast suma ubezpieczenia jest finansową granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli kwotą do której to ubezpieczyciel będzie pokrywał koszty naprawy pojazdu.

Suma ubezpieczenia jest określana na podstawie miesięcznika Info-Expert lub dzięki systemowi Eurotax. Z każdą wypłatą odszkodowania ubezpieczyciel obniża wcześniej ustaloną sumę ubezpieczenia, jeżeli suma osiągnie wartość zerową umowa ubezpieczenia automatycznie zostaje przerwana. Ubezpieczony ma możliwość zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia jeżeli tylko zdecyduje się na opłacenie dodatkowej składki.

Podstawową składkę ubezpieczenia Autocasco oblicza się na podstawie informacji podanych przez klienta. Ubezpieczyciel aby obliczyć składkę ubezpieczenia potrzebuje między innymi informacji dotyczących:

 • Wybranego wariantu ubezpieczenia AC.
 • Sumy ubezpieczenia, czyli wartości pojazdu, który ma zostać ubezpieczony.
 • Okresu ubezpieczenia na jaki klient chce zawrzeć umowę ubezpieczenia AC.
 • Wcześniejszego przebiegu ubezpieczeń AC, czyli tak zwana bezwypadkowość.
 • Wieku oraz okresu posiadania prawa jazdy przez osobę chcącą ubezpieczyć pojazd.
 • Pojazdu, a mianowicie rodzaju, marki oraz modelu pojazdu, który zgłoszono do ubezpieczenia.
 • Aktualnej stawki taryfowej oraz strefy taryfowej w której mieszka klient.

W jaki sposób kupić ubezpieczenie AC Autocasco w MTU?

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat ubezpieczenia AC w Moim Towarzystwie Ubezpieczeniowym należy skontaktować się z jednym z konsultantów ubezpieczyciela. Należy to zrobić dzwoniąc pod numer telefonu 801 107 108 lub (58) 55 62 22. Mamy możliwość osobistego stawienia się w jednej z placówek ubezpieczyciela, konkretne adresy znajdują się na stronie internetowej www.mtu.pl na której to też znajdziemy informacje dotyczącego ubezpieczenia AC.

?


68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?