Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

  • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Ubezpieczenie OC w MTU

Moje Towarzystwo Ubezpieczeń OC.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej dla kierowców pojazdów mechanicznych jest w naszym kraju od dłuższego czasu ubezpieczeniem obowiązkowym. Wszelkie aspekty prawne są zawarte w ustawie z dnia 22 maja 2003 mówiącej o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Suma ubezpieczenia OC w MTU.

Prawo w Polsce konkretnie określa minimalne sumy ubezpieczenia dla ubezpieczenia komunikacyjnego Odpowiedzialności Cywilnej. Dlatego też Moje Towarzystwo Ubezpieczeń nie może obecnie zastosować mniejszych sum gwarancyjnych niż:

  • 2,5 miliona złotych na zdarzenia ze szkodami na osobach.
  • 500 tysięcy złotych na zdarzenia ze szkodami w mieniu.

Podane wyżej sumy gwarancyjne w zupełności wystarczają aby zapewnić poszkodowanym odpowiednie odszkodowania. Składkę ubezpieczenia oblicza ubezpieczyciel na podstawie wielu informacji, których podania wymaga ubezpieczyciel podczas zawierania umowy. Informacje te muszą być prawdziwe, tak samo jak te które podawane są podczas zgłaszania szkody. Aby obliczyć składkę musimy podać informacje dotyczące między innymi:

  • O pojeździe (marka, model, pojemność, wiek pojazdu, rodzaj pojazdu i inne).
  • O właścicielu pojazdu (strefa regionalna zamieszkania, wiek, historia wcześniejszych ubezpieczeń, okres posiadania prawa jazdy).
  • Sposób płatności składki, okres na jaki zostaje zawarta umowa.

Ubezpieczenie to obowiązuje na terenie naszego kraju oraz innych państw, które weszły w Wielostronne Porozumienie Gwarancyjne, zapewniające odpowiednie świadczenia w razie wypadku poza granicami naszego kraju.

Wszelkich informacji udziela także infolinia MTU działająca od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. Numer infolinii: 0 801 107 108 z telefonu komórkowego: 0 58 555 62 22 lub fax 0 58 555 63 02. Informacji udzielą nam także konsultanci w placówkach Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Pomocną może okazać się także strona internetowa ubezpieczyciela ( www.mtu.pl).


68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?