Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

  • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Ubezpieczenie AC w Liberty Direct

Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem chroniącym pojazd wymieniony w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczenie to zapewnie finansowe pokrycie kosztów naprawy pojazdu w przypadku gdy zostanie on zniszczony w jednym ze zdarzeń wymienionych w zakresie ubezpieczenia.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia AC w Liberty Direct.

W każdym ubezpieczeniu Autocasco przedmiotem jest wskazany w umowie ubezpieczenia pojazd, jego części, wyposażenie podstawowe oraz w przypadku rozszerzeń ubezpieczenia wyposażenie dodatkowe.

Ubezpieczenie Autocasco w Liberty Direct obejmuje:

  • Pojazdy, które zarejestrowano w naszym kraju lub podlegają rejestracji.
  • Pojazdy, których nie zarejestrowano w naszym kraju lecz posiadają odpis z homologacji oraz potwierdzenie o pozytywnym przejściu badań technicznych.
  • Co najwyżej cztery elementy wyposażenia dodatkowego wybranego przez klienta, których wartość nie może przekraczać dwudziestu procent całej sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel nie obejmie ochroną ubezpieczeniową:

  • Pojazdów wykorzystywanych jako rekwizyty.
  • Pojazdów, których używa się do nauki jazdy lub przewozu osób za opłatą.
  • Pojazdów wykorzystywanych w charakterze pojazdu do przewozu towarów (paczki kurierskie etc).
  • Pojazdów składanych z części poza fabrykami producentów (tak zwane składaki).
  • Pojazdów, które przekroczyły określony dla danej grupy pojazdów wiek.
  • Pojazdów, które nie posiadają aktualnych badań technicznych potwierdzonych wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Ubezpieczenie to chroni pojazd wymieniony w umowie ubezpieczenia od uszkodzenia lub zniszczenia. Dotyczy to również dodatkowego wyposażenia ubezpieczonego pojazdu. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, ochroną może ubezpieczeniową może zostać objęte również zdarzenie polegające na kradzieży pojazdu wskazanego w umowie.

Ubezpieczenie Autocasco w Liberty Direct obejmuje swoją ochroną zdarzenia do których doszło na terenie naszego kraju oraz całej Europy. Jedynym wyłączeniem dotyczącym zakresu terytorialnego jest brak ochrony w przypadku kradzieży ubezpieczonego pojazdu lub wyposażenia dodatkowego na terytorium Białorusi i Ukrainy. Ubezpieczony ma prawo, za opłatą dodatkowej składki, rozszerzyć zakres terytorialny ubezpieczenia o dodatkowe terytoria innych państw niż wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z ubezpieczenia Autocasco.

Liberty Direct jest towarzystwem, które przestrzega swoich zasad. Dlatego też ubezpieczenie AC posiada wyłączenia odpowiedzialności, czyli określenie sytuacji za które ubezpieczony będzie musiał sam odpowiadać.

Ubezpieczyciel nie odpowiada przede wszystkim za wszelkiego rodzaju szkody powstałe podczas gdy kierowca ubezpieczonego pojazdu pozostawał pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są również sytuacje w których ubezpieczony działał umyślnie lub z nadmiernym zaniedbaniem, które mogło doprowadzić do szkody.

Liberty Direct stosuje również wiele innych wyłączeń odpowiedzialności, które znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia w odpowiednim dziale tego dokumentu. Sam dokument znajdziemy na stronie internetowej www.libertydirect.pl.

Suma oraz składka ubezpieczenia AC w Liberty Direct.

Suma ubezpieczenie to kwota odpowiadająca wartości ubezpieczonego pojazdu i w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia może być ona zmniejszana w ciągu trwania umowy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia jest kwotą graniczną do której to Liberty Direct pokrywa wszelkiego rodzaju koszty związane z naprawami pojazdu. Przy każdorazowym wypłaceniu odszkodowania suma ubezpieczenia jest odpowiednio pomniejszana o kwotę wypłaconego odszkodowania.

Wysokość składki za ubezpieczenie AC w Liberty Direct jest obliczana indywidualnie na podstawie danych, które podaje klient. Liberty Direct wymaga od klienta między innymi szczegółowych danych dotyczących ubezpieczanego pojazdu (marka, model, przeznaczenie, wiek, rodzaj pojazdu), a także informacji dotyczących samego klienta (miejsce zamieszkania, wiek, płeć, dzieci, okres posiadania prawa jazdy, historia wcześniejszych ubezpieczeń).

Jak kupić samochodowe ubezpieczenie OC AC w Liberty Direct?

Szczegółowych informacji na temat ubezpieczenia AC w Liberty Direct mogą udzielić nam konsultanci z którymi możemy się skontaktować pod numerami telefonów 1 95 21, a także (22) 589 91 91. Mamy możliwość skontaktowania się z konsultantem również dzięki komunikatorowi Skype. Informacje znajdziemy również na stronie internetowej www.libertydirect.pl oraz w jednej z placówek ubezpieczyciela.


68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?