Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

 • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Ubezpieczenie AC w HDI

Ubezpieczenie AC doceni każdy kierowca, który nie chce zaprzątać sobie głowy problemami z finansowaniem napraw własnego samochodu w przypadku gdy ktoś nieznany lub nawet siły natury znacznie wpłyną na stan pojazdu niszcząc go. Ubezpieczenie AC zapewnie pokrycie kosztów naprawy samochodu.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia Autocasco w HDI Asekuracja.

Ubezpieczenie Autocasco jest ubezpieczeniem, które dotyczy przede wszystkim samochodów osobowych, ich podstawowego wyposażenia, części, a także opcjonalnie jeżeli zostanie opłacona dodatkowa składka, wyposażenia dodatkowego przedstawionego przez ubezpieczonego. Aby pojazd mógł zostać objęty ochroną ubezpieczenia, musi być najpierw zarejestrowany w naszym kraju oraz dopuszczony do ruchu na podstawie aktualnych badań technicznych, które potwierdzone zostaną specjalnym wpisem w dowodzie rejestracyjnym ubezpieczonego pojazdu.

HDI Asekuracja nie ubezpiecza pojazdów:

 • Składanych samodzielnie nazywanych potocznie składakami.
 • Motocykle oraz pojazdy trzy i czterokołowe (quady).
 • Pojazdy poruszające się po szynach (na przykład tramwaje).
 • Pojazdy, które uczestniczą w wyścigach samochodowych, rajdach, testach czy próbnych jazdach.
 • Pojazdy, które są używane jedynie na terenie prywatnym lub na przykład na terenie lotnisk.
 • Pojazdy, których konstrukcja nie została zaplanowana do przeznaczenia lądowego.
 • Pojazdy służb mundurowych (na przykład policja, straż pożarna, straż miejska).

Ubezpieczenie to chroni pojazd ubezpieczony poruszający się po polskich drogach oraz drogach krajów europejskich. Jedynym wyjątkiem są państwa takie jak Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Rosja, lecz ubezpieczony ma prawo wykupić ochronę ubezpieczeniową na terenie tych krajów opłacając dodatkową składkę.

Ubezpieczenie AC w HDI Asekuracja chroni ubezpieczony pojazd od:

 • Działań sił mechanicznych spowodowanych zetknięciem się pojazdu ubezpieczonego z innymi użytkownikami dróg (pojazdami), przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu, ludźmi oraz zwierzętami.
 • Skutków spowodowanych powodziami, zatopieniami, uderzeniami piorunów, działaniem pożaru oraz innych sił przyrody (nie licząc działania chemicznego na przykład skażone opady).
 • Skutków nagłego działania czynników termicznych lub chemicznych pochodzących z zewnątrz pojazdu ubezpieczonego.
 • Uszkodzeń spowodowanych niechcianymi działaniami osób trzecich.
 • Kradzieży ubezpieczonego pojazdu, jeżeli był on odpowiednio zabezpieczony tak jak jest to wskazane w warunkach umowy.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z ubezpieczenia AC.

HDI Asekuracja jest ubezpieczycielem, który jasno i wyraźnie opisuje za jakie szkody i sytuacje nie będzie odpowiadał z tytułu ubezpieczenia AC. Dokładny zapis wszystkich wyłączeń znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a z kolei te znajdziemy w placówkach ubezpieczyciela lub na stronie internetowej www.hdi-asekuracja.pl. Mówiąc w skrócie ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia, które powstały podczas gdy kierowca ubezpieczonego pojazdu pozostawał pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających takich jak chociażby narkotyki. Do odpowiedzialności ubezpieczyciela nie zaliczają się też zdarzenia spowodowane umyślnie przez ubezpieczonego lub w skutek dużej niedbałości.

Suma ubezpieczenia oraz składka ubezpieczenia AC w HDI Asekuracja.

Suma ubezpieczenia to jednocześnie granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego oraz równowartość ubezpieczonego pojazdu, czyli aktualnie obowiązująca cena pojazdu na rynku. Właściciele nowych pojazdów mogą odliczyć sobie od kwoty sumy ubezpieczenia podatek VAT. Dodatkowe wyposażenie, a także instalacja gazowa znajdująca się w ubezpieczonym pojeździe podnoszą wartość pojazdu. Górna granica odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela jest zmniejszana za każdorazowym wypłaceniem odszkodowania.

Składkę ubezpieczenia oblicza się dzięki Kalkulatorowi AC. Ubezpieczyciel na podstawie informacji jakie podał klient może przedstawić mu obliczoną wysokość składki AC. Informacje, które są wymagane do rzetelnego obliczenia wysokości składki to między innymi:

 • Suma ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia oraz okres na jaki ubezpieczenie będzie wykupione.
 • Rodzaj, marka, model oraz wiek ubezpieczonego pojazdu.
 • Wiek ubezpieczonego oraz okres czasu posiadania prawa jazdy.
 • Historia wcześniejszych ubezpieczeń właściciela pojazdu.
 • Wartości określonego wyposażenia dodatkowego oraz strefy taryfowej określonej dzięki podaniu informacji na temat miejsca zamieszkania właściciela pojazdu.

Jeżeli ubezpieczony będzie chciał rozszerzyć zakres terytorialny ubezpieczenia, znieść udział własny lub odstąpić od zmniejszania sumy ubezpieczenia z każdorazowym wypłaceniem odszkodowania musi liczyć się z tym, że kwota na jaką będzie opiewała składka ubezpieczenia wzrośnie i to znacząco. Składkę możemy opłacić jednorazowo lub w ratach (odpowiednio dwie lub cztery raty). Umowa ubezpieczenia może zostać zerwana przez ubezpieczyciela jeżeli wpłata raty składki nie zostanie uiszczona w odpowiednim terminie.

Jak można kupić ubezpieczenie autocasco w HDI?

Aby skontaktować się z ubezpieczycielem należy wejść na stronę internetową www.hdi-asekuracja.pl na której znajdziemy adresy wszystkich dostępnych placówek w naszym mieście lub też skorzystamy z numeru telefonu 0 801 384 500 lub ze specjalnego numeru w komunikatorze głosowym Skype. Informacji dotyczących ubezpieczenia AC możemy szukać wprost u konsultantów ubezpieczyciela lub w dokumencie zwanym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, który znajduje się nas tronie internetowej.


68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?