Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

 • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Ubezpieczenie AC w Generali

Ubezpieczenie Autocasco jest idealnym ubezpieczeniem dla osób, które nie są pewne swoich możliwości finansowych jeżeli chodzi o naprawę pojazdu lub sfinansowanie sobie drugiego pojazdu w przypadku jego kradzieży.

Przedmiot oraz zakres ubezpieczenia Autocasco w Generali.

Ubezpieczenie chroni pojazd wpisany w umowie ubezpieczenie. Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również jego części, wyposażenie podstawowe oraz opcjonalnie wyposażenie dodatkowe. Aby pojazd mógł zostać objęty ubezpieczeniem to jego okres eksploatacji nie może przekroczyć piętnastu lat, musi być również zarejestrowany w naszym kraju. Ważnym warunkiem są także pomyślnie przeprowadzone badania techniczne, które potwierdzone są odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym ubezpieczanego pojazdu. Generali nie ubezpieczy pojazdów ze zdejmowanym dachem, a także kabrioletów. Ubezpieczyciel nie uwzględnia również pojazdów, które potocznie nazywamy składakami, czyli składane z części poza fabryką producenta.

Generali ubezpiecza za dodatkową opłatą wyposażenie dodatkowe, między innymi:

 • Anteny radiowe oraz anteny radia CB.
 • Aluminiowe felgi zamontowane w pojeździe, a nie były wyposażeniem podstawowym pojazdu.
 • Wszelkiego rodzaju wyposażenie audio pojazdu, które nie było zamontowane jako podstawowe wyposażenie (radioodtwarzacze, głośniki, tuby, kolumny).
 • Bagażniki umieszczane na dachu pojazdu, a także foteliki i podkładki dziecięce.
 • Dodatkowo zamontowane światła, spojlery, haki holownicze i inne części pojazdu.

Jedyny warunek jakie jest stawiany w ubezpieczaniu wyposażenia dodatkowego to taki, że nie może ono przekroczyć wartości dwudziestu procent sumy ubezpieczenia lub kwoty dwóch tysięcy złotych.

Ubezpieczenie AC w Generali chroni ubezpieczonego na terenie całej Europy. Wyjątkiem, który stosuje ubezpieczyciel jest brak ochrony ubezpieczeniowej od kradzieży na terytorium Białorusi, Ukrainy, Rosji i Mołdawii, wykupiony rodzaj ubezpieczenia nie wpływa na to postanowienie.

Ubezpieczenie Autocasco obejmuje ochroną ubezpieczeniową pojazd w przypadku:

 • Zderzenia ubezpieczonego pojazdu z inny pojazdem.
 • Zderzenia ubezpieczonego pojazdu z przedmiotami, zwierzętami lub ludźmi znajdującymi się poza pojazdem.
 • Uszkodzeń, które powstały w wyniku działania osób trzecich.
 • Uszkodzeń, które powstały na skutek pożaru, nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu.
 • Uszkodzeń wynikłych z nagłego działania sił przyrody, na przykład lawina, uderzenie pioruna.
 • Uszkodzeń powstałych na skutek zalania oraz zatopienia ubezpieczonego pojazdu.

Ubezpieczenie chroni od kradzieży jeżeli ubezpieczony pojazd posiadał odpowiednie, przewidziane przez ubezpieczyciela zabezpieczenia, chroniące go przed kradzieżą, a ubezpieczony uruchomił odpowiednio wszystkie zabezpieczenia po opuszczeniu pojazdu.

Wyłączenia odpowiedzialności Generali z tytułu ubezpieczenia AC.

Ubezpieczyciel stosuje wyłączenia odpowiedzialności, zresztą jak każdy z ubezpieczycieli na naszym rynku. Generali nie będzie odpowiadało za wszelkie szkody wynikłe podczas prowadzenia pojazdu przez kierowcę, który pozostawał pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Szkody wywołane umyślnie lub w skutek nadmiernego niedopatrzenia również nie będą brane pod uwagę jako chronione ubezpieczeniem. Inne wyłączenia odpowiedzialności stosowane przez ubezpieczyciela znajdziemy na stronie internetowej www.generali.pl lub www.generalidirect.pl. Są to strony internetowe ubezpieczyciela gdzie znajdują się wszelkie informacje, między innymi Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC w Generali.

Generali nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności jeżeli ubezpieczony pojazd był używany jako rekwizyt, pojazd do nauki jazdy, do odpłatnego przewożenia osób, paczek kurierskich lub jeżeli był wypożyczany odpłatnie dla osób trzecich. Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadała za szkody powstałe podczas uczestniczenia pojazdu w jazdach próbnych, wyścigach oraz treningach do takich wyścigów.

Suma ubezpieczenia i składka AC w Generali.

Suma ubezpieczenia to kwota do której ubezpieczyciel będzie odpowiadał za powstałe szkody. Jednocześnie suma ubezpieczenia jest równowartością pojazdu wraz z jego wyposażeniem dodatkowym (jeżeli ta opcja została wykupiona). W trakcie trwania ubezpieczenia oraz wypłacania odszkodowań, suma ubezpieczenia maleje o kwoty wypłaconego odszkodowania. Ubezpieczony ma możliwość dokupienia specjalnej opcji, która zapobiegnie redukcji sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowania.

Składkę ubezpieczenia oblicza Generali na podstawie informacji podanych przez ubezpieczonego, a także na podstawie własnych określeń jak chociażby taryfa obowiązująca w dniu zawierania umowy. Możemy samodzielnie obliczyć składkę AC korzystając z kalkulatora dostępnego na stronie internetowej ubezpieczyciela (dwa adresy podane powyżej).

Jak kupić ubezpieczenie autocasco w Generali?

Informacje dotyczące ubezpieczenia AC możemy uzyskać dzwoniąc pod numer 0 801 343 343 lub wchodząc na stronę internetową www.generali.com. W przypadku dalszych wątpliwości mamy zawsze możliwość osobistego odwiedzenia którejś z placówek ubezpieczyciela znajdujących się w całej Polsce.


68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?