Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

 • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Ubezpieczenie AC w Compensa

Ubezpieczenie AC chroni ubezpieczonego przed wszelkimi finansowymi konsekwencjami działania osób trzecich czy też własnej nieostrożności w prowadzeniu pojazdu. Ubezpieczenie Autocasco zapewnia ochronę między innymi przed działaniem siły mechanicznej przy zetknięciu z przedmiotami, zwierzętami lub ludźmi znajdującymi się na zewnątrz pojazdu, a także w wyniku działania większości sił przyrody.

Przedmiot oraz zakres ubezpieczenia AC w Compensa.

Standardowo już chyba ubezpieczenie AC ma dwa warianty, pierwszy to wariant podstawowy obejmujący zarówno pojazd jak i jego podstawowe wyposażenie, natomiast drugi wariant jest dostępny przy opłaceniu dodatkowej składki i chroni dodatkowe wyposażenie pojazdu ubezpieczonego. Przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd osobowy, a także przyczepy samochodowe o dopuszczalnej masie do 750 kilogramów. Jeżeli ubezpieczony zdecyduje się na dopłacenie dodatkowej składki będzie wtedy mógł ubezpieczyć następujące pojazdy:

 • Używane jako rekwizyty, do jazd próbnych oraz do jazd testowych.
 • Pojazdy wykorzystywane przy nauce jazdy, przewozie osób, przesyłek kurierskich i ekspresowych.
 • Pojazdy wykorzystywane do świadczenia usług holowniczych.
 • Pojazdów, które są używane do uczestniczenia w rajdach lub innych sportach typowo samochodowych.

Ubezpieczenie Autocasco w Compensie swoim zakresem obejmuje uszkodzenia polegające na zniszczeniu lub utracie ubezpieczonego pojazdu lub części trwale zamontowanych w pojeździe, a także dodatkowe wyposażenie objęte ochroną ubezpieczeniową.

Wyłączenia odpowiedzialności.

Ubezpieczony decydując się na kupno krótkoterminowego ubezpieczenia AC w Compensa musi wiedzieć, iż ubezpieczyciel nie odpowiada wtedy za szkody polegające na kradzieży pojazdu, jego części, a także wyposażenia dodatkowego i podstawowego. Ubezpieczyciel nie odpowiada za kradzież pojazdu, części lub wyposażenia (dodatkowego lub podstawowego) na terytorium następujących krajów: Rosja, Białoruś, Ukrain, Albania, Mołdawia. Ubezpieczony ma prawo zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej dotyczącej kradzieży pojazdu, będzie to skutkowało znacznym obniżeniem wysokości składki.

Ubezpieczyciel Compensa stosuje prawie takie same wyłączenia odpowiedzialności jak inni ubezpieczyciele czyli między innymi brak odpowiedzialności za szkody powstałe gdy kierowca pojazdu ubezpieczonego pozostawał pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także w skutek umyślnego działania. Szczegółowe zapisy dotyczące wyłączeń odpowiedzialności znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia AC w Compensa.

Suma ubezpieczenia AC w Compensa oraz składka za ubezpieczenie.

Suma ubezpieczenia jest górna granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela, a jej wysokość jest zależna od wartości pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczony ma takie prawo to od sumy ubezpieczenia może odliczyć podatek VAT. Cenę pojazdu ustala się na podstawie informatora rynkowego Info-Ekspert lub Eurotax. Ubezpieczyciel stosuje obniżenie sumy ubezpieczenia przy każdorazowym wypłaceniu świadczenia. Suma ubezpieczenia jest obniżana w wartości równej do wypłaconego świadczenia. Jeżeli suma ubezpieczenia zejdzie do zera to umowa ubezpieczenia AC w Compensa zostaje automatycznie rozwiązana.

Składkę ubezpieczenie ustala ubezpieczyciel miedzy innymi na podstawie informacji jakie podaje osoba ubezpieczona:

 • Czas na jaki zawiera się umowę ubezpieczenia AC ( dwanaście miesięcy, krótkoterminowe).
 • Zakres ubezpieczenia jaki został wybrany przez ubezpieczonego.
 • Wysokość kwoty jaka zostanie wykorzystana do udziału własnego w umowie ubezpieczenia.
 • Dane dotyczące ubezpieczonego ( miejsce zamieszkania, okres posiadania prawa jazdy itp, ubezpieczyciel wymaga informacji dotyczących osób które również będą korzystać z ubezpieczonego pojazdu).
 • Historia wcześniejszych ubezpieczeń.
 • Forma płatności składki (jednorazowa lub płatność w ratach).

Płatność składki jest dokonywana zazwyczaj jednorazowo (szczególnie w krótkoterminowych umowach) lecz istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Wysokość składki możemy obliczyć samodzielnie korzystając ze specjalnego kalkulatora znajdującego się na stronie internetowej ubezpieczyciela. Na stronie internetowej znajdziemy również informacje dotyczące Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Informacje te możemy uzyskać również drogą telefoniczną pod numerem telefonu 0 801 120 000.


68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?