Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

 • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Commercial Union OFE - Co warto wiedzieć?

COMMERCIAL UNION - OFE

 1. Akcjonariusze CU PTE to godne zaufania, stabilne instytucje finansowe:
  • Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. - 50%,
  • CGU International Insurance plc - 38,9%
  • Bank Zachodni WBK S.A. - 11,1%
 2. PTE Commercial Union (CU) zarządza największym otwartym funduszem emerytalnym w Polsce. Do Funduszu CU przystąpiło blisko 2,7 miliona osób.
 3. Łączna wartość oszczędności emerytalnych zgromadzonych na rachunkach członkowskich.
 4. Klientów Funduszu przekroczyła w ubiegłym roku kwotę 37,3 miliarda.
 5. CU wypracował w 2007 roku najwyższą stopę zwrotu spośród wszystkich funduszy działających na rynku. Fundusz osiągnął stopę zwrotu w wysokości 7,18% w sytuacji, gdzie przeciętna stopa zwrotu otwartych funduszy emerytalnych wyniosła 5,7%
 6. 21 % wzrostu wartości aktywów w zarządzaniu związane było z zyskami jakie przyniosły inwestycje Funduszu (2,17 miliarda złotych w 2007), oraz wpływem składek członkowskich (4,42 miliarda złotych), w tym 10% stanowiły zaległości plus odsetki spłaty ZUS-u
 7. Commercial Union OFE był jednym z najchętniej wybieranych otwartych funduszy emerytalnych, zarówno wśród osób przystępujących po raz pierwszy, jak i Klientów zmieniających OFE.
 8. W 2007r. do Funduszu przystąpiło 170 250 nowych członków, z czego klienci zmieniający fundusz na CU OFE (umowy transferowe) stanowili 37%
 9. W roku 2007 modernizacji poddano stronę internetową otwartego funduszu, rozszerzono zakres dostępnych usług, wprowadzając uproszczoną aktualizację danych, szybką aktywację Konta on-line oraz Live-Chat. np.: dzięki przyjętym rozwiązaniom zapewniono szybką i łatwą obsługę Klientów.
 10. Każdy Klient po przystąpieniu do OFE Commercial Union i po akceptacji przez ZUS danych zawartych w umowie przystąpienia otrzymuje Kartą Emerytalną Klienta oraz list (w ciągu miesiąca) potwierdzający przyjęcie do CU OFE, z nadanym numerem rachunku umieszczonym w umowie oraz na karcie emerytalnej. Przydzielony zostanie również e-PIN, który umożliwi korzystanie z usługi konta on-line. Usługa ta pozwala na bezpłatne kontrolowanie przez internet bieżącego stanu środków na rachunku w CU OFE
 11. Nagrody i wyróżnień jakie otrzymał Commercial Union w 2007 roku:
  • został uznany „Studenckim Produktem roku 2007”? w kategorii „Studencka Emerytura”?,
  • zdobył 1. miejsce w rankingu Gazety Wyborczej na najlepszy Fundusz Emerytalny 2007 roku,
  • nominacja do nagrody „Najlepszy fundusz emerytalny w 2007r. w Europie Środkowej i Wschodniej”? w konkursie IPE Awards 2007,
  • nagrodzony statuetką Byka i Niedźwiedzia dla najlepszego otwartego funduszu emerytalnego podczas XIV edycji konkursu dziennika Parkiet.
  • wyróżnienie (po raz kolejny) przyznane przez prestiżowy brytyjski magazyn Investment & Pensions Europe (IPE).

*    Dane na podstawie aktualnego prospektu informacyjnego


68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?