Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

  • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Bank BPH - kredyt konsolidacyjny

Bank PBH.


     Bank BPH oferuje kredyty konsolidacyjne na określone cele. Środki uzyskane z kredytu można przeznaczyć na:
-spłatę zobowiązań kredytowych, np. kredytów mieszkaniowych, samochodowych, konsumpcyjnych, kredytów w kartach kredytowych, rachunkach osobistych i innych (z wyjątkiem kredytów zaciągniętych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą),
-część środków możesz przeznaczyć na dowolny cel (nie związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą).
Bank BPH nie pobiera dodatkowej opłaty - prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu ale dopierp po trzech latach.
Kwota kredytu waha się w granicach:
-dla kredytów złotowych do 80% wartości nieruchomości,
-dla kredytów walutowych do 70% wartości nieruchomości.

Jeśli chodzi o walutę kredytu, to bank udziela w stopniu podstawowym kredyt złotówkowy. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ koszty rat nie wzrastają z kursem danej waluty. Jest również możliwość otwarcia konta w CHF, USD, EUR. Jeśli klient zaliczany jest do tzw. segmentu Platinium, może uzyskać kredyt w walutach: PLN, CHF, USD, EUR, GBP.
Oprocentowanie kredytu jest ustalane według zmiennej lub stałej stopy procentowej. Oprocentowanie w PLN na dzień 04.11.2008 wynosi: 
dla kwoty kredytu do 100 tys. zł - 7.73% do 8.03%
dla kwoty kredytu pow. 100 tys. zł do 200 tys. zł - 7.93% do 7.63%
dla kwoty kredytu pow. 200 tys. zł - 7.85 do 7.53
Zabezpieczenie kredytu to cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości lub wpis hipoteki na kredytowanej nieruchomości.
Prowizja i opłaty z nią związane wynoszą od 0,5% wartości kredytu i może zostać potrącona z kwoty kredytu.


68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?