Ubezpieczenia komunikacyjne    OC AC NNW

  • KALKULATOR OC - Dowiedz się ile wyniesie Twoja składa OC, AC. Prosty i szybki sposób na kalkulacje.  

Projekt nowelizacji ustawy o funduszach emerytalnych trafł do konsultacji - OFE.


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała na swojej internetowej stronie projekt nowelizacji ustawy dotyczącej organizacji oraz funkcjonowania funduszy emerytalnych. Projekt zakłada stopniowe odchodzenia od akwizycji do OFE, a także stworzenie subfunduszy o różnych strategiach inwestycyjnych.

Autorzy nowelizacji twierdzą iż zmiany te pozwolą w optymistycznym założeniu zwiększyć zgromadzony kapitał emerytalny w wieku 65 lat o 24,7 procent lub w pesymistycznym przypadku o 12,1 procent. Projekt nowelizacji przewiduje również że od pierwszego lipca 2012 roku OFE będą zmuszone do prowadzenia trzech subfunduszy, A,B oraz C o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych.

Subfundusz A ma służyć do agresywnego i ryzykownego lokowania pieniędzy, natomiast bezpieczne pieniądze będą gromadzone w subfunduszu C. W projekcie znajdziemy wyjaśnienie, że taki sposób pozwala na maksymalny zysk w początkowym okresie oszczędzania oraz na minimalizację ryzyka w okresie tuż przed emeryturą.

Planuje się również zmianę systemu premiowania funduszy. Metoda jest prosta, fundusze, które miały by dobre wyniki dostawały by większe premie, natomiast te, które miałyby niższe stopy zwrotu zarabiały by rzecz jasna mniej. Obniżeniu mają też ulec opłaty od składek klientów OFE i tak z dzisiejszych 3,5 procent w subfunduszach A i B opłata spadłaby do 2,3 procent już od pierwszego lipca 2011 roku. Natomiast jeżeli chodzi o subfundusz C to opłata od osób, które ukończyły pięćdziesiąty piąty rok życia wynosiła by 1,3 procenta.

Projekt przewiduje także ograniczenie akwizycji wtórnej. Akwizycja taka polega na pośrednictwie akwizytorów w zmianie członkostwa w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Akwizytorzy mogliby się kontaktować tylko z osobami, które po raz pierwszy podpisywałyby umowę z którymś z OFE. Takie zmiany miałyby być wprowadzone już pierwszego lipca 2011 roku, natomiast od pierwszego stycznia 2014 akwizycja byłaby całkowicie zakazana, pod groźbą kary pieniężnej do jednego miliona złotych.

« powrót do listy aktualności

68% osób przepłaca za ubezpieczenie, a Ty?